Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Fra 40-prosent-næringen til netto-null-næringen?
Bærekraftig byutvikling

Fra 40-prosent-næringen til netto-null-næringen?

Foto: Unsplash

Vilje, samarbeid og kompetanse er avgjørende byggesteiner for en grønnere og mer sirkulær byggenæring. Heldigvis har næringen lang erfaring i å legge sten på sten.

Bygg- og anleggsnæringen har over 250 000 sysselsatte og en omsetning på 600 milliarder kroner i året gjør den til en enormt viktig samfunnsaktør i Norge. Men byggenæringen forbruker også 41 milliarder tonn råvarer årlig. Næringen kalles ofte 40 prosent-næringen, fordi bygg bruker 40 prosent av energien og 40 prosent av materialressursene i samfunnet. Globalt står næringen også bak 40 prosent av de totale klimagassutslippene. Næringen selv er heller ikke i tvil om at den må akselerere grønn og bærekraftig omstilling og satse på innovasjon.

Samarbeid essensielt

Samarbeid innad i næringen på tvers av sektorer og aktører er derfor allerede utbredt og helt nødvendig for å få til skiftet fram mot 2030. Det er mange gode initiativer på gang. Nettverket for Grønn Annleggssektor organisert av SINTEF er et godt eksempel. Et annet eksempel er UN Global Compact Norges løsningsplattform for sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller. Den tilrettelegger for at bedrifter skal finne og utvikle løsninger og muligheter for blant annet bygg- og anleggsbransjen. Circular Norway etablerte gjennom sirkulærplattformen til UN Global Compact Norge kontakt med blant andre Schibsted, Veidekke og NTNU og fikk midler til et forprosjekt av Grønn Plattform for å utvikle et sirkulært digitalt økosystem. Målet er at bygg- og anleggsbransjen kan melde inn brukte materialer fra for eksempel riving av bygg som dermed kan få ny verdi i andre prosjekter. På den måten skaper man et marked gjenbruk av materialer som vil kutte utslipp for produksjon og transport langveisfra, samtidig som man kan tjene på materialer som ellers ville blitt kassert.

Innovasjon og omstilling starter i bedriften

En viktig faktor for omstilling og innovasjon er kunnskap og kompetanse internt. En aktør som tar dette på alvor er NRC Group. Før sommeren lanserte de en sertifisering innen bærekraft for alle ansatte. Nesten 2000 ansatte, uavhengig stilling og prosjekt, må i løpet av et år, på skolebenken for å lære mer om bærekraft og hvordan alle ansatte kan bidra til en bærekraftig utvikling. Et initiativ som dette vil styrke mulighetene for å utvikle bærekraftig vekst gjennom hele verdikjeden på tvers av prosjekter og land.

GK Gruppen har også valgt å engasjere egne ansatte i bærekraftsarbeidet, og har lansert en intern pris der ansatte oppfordres til å sende inn tiltak, fra stort til smått. Innspillene tas på alvor av toppledelsen og det er jo ikke helt utenkelig at det gir grobunn for tiltak som både vil minske utslipp og kostnader når deres 3200 ansatte får komme med forslag til muligheter.

Enova har i samarbeid med en rekke aktører fått utarbeidet en veileder og sjekkliste av DNV som gir råd om fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser, og den anbefales for alle som lurer på hvor de skal starte.

“Innovasjon”, “bærekraft” og “omstilling” er ord vi alle sprer om oss med, men det er først når vi gir det innhold slik som aktørene ovenfor gjør, at det bidrar til endring, som betyr noe. Næringens vilje i kombinasjon med stadig sterkere insentiver og reguleringer fra myndighetene, gjør at det er all grunn til å tro at 40 prosent-næringen, kan bli en nærmere 100 prosent sirkulær og utslippsfri næring i framtida.

Les mer om UN Global Compact Norges nettverk og løsningsplattformer

Tekst: UN Global Compact Norway

Next article