Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hvordan skaper vi bærekraftige byer og bygg?
Bærekraftig byutvikling

Hvordan skaper vi bærekraftige byer og bygg?

God byutvikling skal gi merverdi for samfunnet rundt. Vi må skape rom for møter både i og utenfor byggene, sier Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Oliver Cole /Unsplash

– Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er menneskene som skaper liv, men byggene skaper rammene for livene som leves. Vi kan ikke sette opp byggene uten å tenke på helheten, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Som leder for bransjeforeningen er hun opptatt av at eiendomsbransjen har et stort ansvar for at byutviklingen blir bærekraftig.

Tone Tellevik

Administrerende direktør i Norsk Eiendom

Bransjen tar miljøansvar

– Eiendomsbransjen belaster miljøet gjennom sine bygg og utviklingsprosjekter. Derfor er vi i Norsk Eiendom de fremste til å heie frem og bidra til at miljøavtrykket fra bransjen blir så lite som mulig, sier Tellevik Dahl. 

Hun peker på at det viktigste verktøyet for grønn byutvikling er at eiendomsbedrifter og kommuner forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, og gir virksomhetene ti konkrete strakstiltak.

For å skape bærekraftige byer, kreves det at både kommuner og eiendomsbedrifter tenker på energiforbruk, utslipp, materialbruk, avfall, inneklima og ressursbruk. Men også hvordan byrommene skapes på en skånsom måte for naturen.

Gryende interesse for sosial bærekraft 

– Eiendomsbransjen har kommet et godt stykke når det gjelder klima og miljø. Jeg er glad for at det nå også er en gryende interesse for sosial bærekraft, sier Tellevik Dahl.

Bærekraft handler ikke bare om natur, men også om mennesker. Norsk Eiendom har derfor utviklet Håndbok for bærekraftig stedsutvikling, som også tar for seg sosial bærekraft.

– Som bransjeforening ønsket vi et kunnskapsbasert og konkret verktøy som er enkelt å ta i bruk. Håndboken gir utviklere innsikt i, og inspirasjon til, en mer helhetlig utvikling av eiendom og områder, sier Norsk Eiendom-sjefen. 

Tipsene i håndboken brukes aktivt av eiendomsbedrifter, men også av kommuner. 

Mangfold gir merverdi

– Aristoteles skrev at «en levende by er sammensatt av ulike typer mennesker». Motsetninger er et uttrykk for mangfold, for bevegelse og endringskraft. Det er en egenverdi i mangfoldet, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun mener derfor at eiendomsbransjen også har et særskilt ansvar til å tenke på mangfold når de utvikler steder og bygg. Det er også ett av rådene i håndboken.

– Om det er arbeidsplasser, boliger eller et nabolag: God byutvikling skal gi merverdi for samfunnet rundt. Vi må skape rom for møter både i og utenfor byggene, sier Tellevik Dahl.

Hun utdyper: – Vi mennesker utvikler oss gjennom mellommenneskelig kontakt og trenger møteplasser for å utvikle oss: Barnehager, arbeidsplasser, torg, butikker eller restauranter. Vi må legge til rette for livskvalitet og verdiskaping.

Møteplasser inne og ute

God byutvikling kan dempe sosial ulikhet. Møteplassene er i den sammenheng en viktig arena.

–  På møteplasser har vi ofte flere parallelle verdener. Noen barn kan leke, en kan lese avisen, musikk spilles og noen hører på, andre ikke. Men det at man likevel er sammen, er med å utvikle vår aksept av, og fortrolighet til, det fremmede. Det skjer en gradvis læring og vi bryter barrierer, sier Tellevik Dahl.

Sosial bærekraft skapes ikke bare ute på gatenivå. Norsk Eiendom-sjefen peker derfor på at de også jobber for leie-til-eie, “bostart” og andre løsninger som hjelper flere inn i boligmarkedet.

– Vi opplever også at det har vært mye fokus på de tekniske løsningene ved boliger fra myndighetenes side, men kanskje mindre på bokvalitet som mange synes er vanskelig å definere. Vi har derfor laget en rapport som nettopp skal hjelpe eiendomsutviklere og kommuner med å sikre god bokvalitet for ulike livsfaser og -situasjoner, understreker hun.

– Eiendomsbransjen har et stort fotavtrykk på både miljø og samfunn. Det er derfor viktig for oss å være en pådriver for å dra byutviklingen i en bærekraftig retning, sier Tellevik Dahl.

Tekst: Norsk Eiendom

Next article