Home » Infrastruktur » Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen
Infrastruktur

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen

By under bakken. I Montreal kan du finne en hel by under byen, med butikker, restauranter og treningssenter. Foto: Getty Images

For å lykkes med en bærekraftig utvikling, trenger vi interesserte og engasjerte politikere, byplanleggere og fagfolk. Vi trenger å bli like dyktige til å planlegge volumet under bakken, som vi til dels har vært i områdene over bakken.

avatar

Tone Nakstad

Generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Utviklingen i Norge og i mange andre land er at det blir trangere i byene, og arealet på overflaten blir dyrere. Samtidig er det viktig å ta vare på klimaet. Videre er det nødvendig at infrastruktur ligger i trygg terreng, uten fare for ras av snø, jord eller stein. En felles løsning på alt dette er å utnytte arealene under bakken på en enda bedre måte.

Bruken av undergrunnen har, for å ta litt hardt i, vært utnyttet etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det vil si at det bores energibrønner, lages garasjeanlegg, avløpsrør og så videre i områder som burde vært forbeholdt infrastruktur som krever lengre linjeføring, for eksempel en togtunnel.

Lagdelt plan

De som er flinkest i klassen har laget en plan som er lagdelt. Det vil si at de bestemmer seg for hvilken type konstruksjoner eller infrastruktur som skal ligge for eksempel 10, 20 og 30 meter under bakken. Dette gjelder byer som Singapore, Helsinki, Hong Kong og flere av de nye kinesiske byene som bygges opp. Andre byer som kan trekkes fram fordi de har hatt en bevisst utvikling av undergrunnen, er Montreal, der du kan finne en hel by under byen, med butikker, restauranter og treningssenter. Vi må andre ord tenke bruk av undergrunnen i fem dimensjoner – 3D (x,y og z-aksen) gir seg selv, den fjerde dimensjonen er hensynet til geologien og den siste dimensjonen er tid – hva vil vi trenge i fremtiden?

Bruk av undergrunnen

Oslo kommune har begynt på arbeidet, og det første skrittet er rett og slett å se på hvordan lovgivingen er for registrering av bruken av undergrunnen. Videre må vi få oversikt over hva som ligger av konstruksjoner og infrastruktur i undergrunnen, samt geologien. Mye av dette finnes allerede, men det må samles i et felles register.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk sitt motto er «Utforinger i dagen – løsninger i grunnen» og vi bidrar gjerne til å spre mer kunnskap om dette. Som et utgangspunkt vil vi vise til to organisasjoner: ITACUS og COST Action TU1206 Sub-urban, som gjennom globale og europeiske nettverk har utarbeidet beste praksis, og skaper arenaer for erfaringsutveksling innen undergrunnsplanlegging.

Av: Tone Nakstad, Generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Nesta artikkel