Skip to main content
Home » Hotell, restaurant og catering » Målet er lokalmat på flere fat
lokalmat

Målet er lokalmat på flere fat

Annette Huth i ASKO Servering
Annette Huth i ASKO Servering
Annette Huth som arbeider spesielt med lokalmat i ASKO Servering. Foto: ASKO Servering

Kortreist, lokalmat er i skuddet som aldri før og etterspørres i stadig større grad av forbrukerne, men hvordan arbeider grossistene for å fremme lokale matvarer i serveringsbransjen? 

– Vi satser stort på å synliggjøre lokalmat til kundene våre i storkjøkkensegmentet. For å fremme lokalmaten bruker vi våre tilgjengelige kanaler som sosiale medier, hjemmesider og kampanjeblader, sier Annette Huth som arbeider spesielt med lokalmat i ASKO Servering.

Måten de fremmer lokalmaten på er ved å fortelle historiene rundt produktene, gårdene eller særegenheter knyttet til fremstillingen av varene både gjennom tekst, bilder og video.

– Ofte er det historien til menneskene bak maten som er av interesse, men også hvor gården ligger eller hvordan dyra blir tatt vare på. Disse tingene blir forbrukerne stadig mer opptatt av, og mange er også villige til å betale noe mer for lokalmat enn annen mat. Da er det viktig at våre kunder, enten det er en restaurant, kafé, eller kanskje en kantine, kan viderefortelle disse historiene og formidle hvorfor de har spesielle, kortreiste, produkter på menyen sin, fortsetter Huth.

Definerer lokalmatbegrepet

For å komme inn i ASKO sitt lokalmatsortiment må produsentene innfri visse krav. Det holder ikke bare at de er produsert lokalt, de må også bære i seg et element av norsk tradisjon og ha en spesiell kvalitet knyttet til eksempelvis produksjonsmetode. For å sette korrekt sortiment bruker de Matmerk sin definisjon for hvilke kvaliteter lokalmat skal ha.

– Utviklingen går riktig vei, og vi merker at etterspørselen øker, men dette er et langsiktig arbeid både mot kundene våre, men også mot de som produserer varene. Noen lokalmatprodusenter kommer til oss og ønsker samarbeid, andre ganger er det vi som tar kontakt. Mange av småskalaprodusentene opplever mange fordeler av å samarbeide med en grossist. Blant annet slipper de å tenke så mye på logistikken, som kan være veldig omfattende og tidkrevende for småskalaprodusentene. Når vi gjør denne jobben for dem, kan de bruke tiden til det de er aller best på, nemlig å lage god lokal mat, drikke, eller kanskje et håndverksøl, forklarer Huth.

Kategorisjefene i ASKO bidrar også i enkelte tilfeller med kompetanse for å finne frem til nye produkter som produsentene kan fremstille og som de tror det vil være et marked for. Pakningsstørrelser er også viktig, det samme er design, særlig for de produktene som forbrukeren ser, noe som blant annet kan gjelde for produkter som øl og juice.

Lokal mat og bærekraft

– Vi er veldig opptatt av miljø og bærekraft. Blant annet bruker vi mye energi på å bli klimanøytrale ved å benytte sol- og vindkraft for å skaffe energi til lagrene våre. Vi benytter biodiesel, bioetanol og biogass i vår distribusjon. Vi var også tidlig ute med å anskaffe elektrisk lastebil og i disse dager tester vi ut hydrogendrevne distribusjonsbiler i Trondheim. Når det kommer til lokal mat tenker vi også bærekraftig, men da er det ikke bare klima vi tenker på. I det perspektivet er også forhold som norske råvarer og norske arbeidsplasser veldig viktig. Det er med andre ord mange gode grunner til å velge lokal mat, smiler Huth.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article