Skip to main content
Home » Hotell, restaurant og catering » Flere deler av bransjen hardt rammet under pandemien
Hotell, restaurant og catering

Flere deler av bransjen hardt rammet under pandemien

Joe Harald Strand, daglig leder i Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge. Foto: BFSN

Serveringsbransjen har spesielt hatt en vanskelig tid under pandemien. Det har vært tøffe tak for både eiere og ansatte i hotell og restaurantbransjen.

Selv om samfunnet åpnet opp igjen på høsten 2021, er det fortsatt fare for lokale utbrudd, som igjen kan føre til lokale tiltak og som kan påvirke større deler av bransjen. I BFSNs del av bransjen rapporterer flere av våre medlemmer at bransjen klarte å justere seg inn og ta igjen noe av tapet som kom rett etter nedstengning av samfunnet. Vi håper nå at vi etter hvert lærer oss å leve med Covid og at fremtiden kan bli noe mer forutsigbar enn den har vært de siste årene.

Når alt åpner samtidig, og alt skal virke like godt eller bedre enn før nedstengningen, kan det bli hektisk. Det kan selvfølgelig være en utfordring at når et kjøkken har vært stengt i lang tid, er det ikke sikkert at alt virket som det gjorde den dagen kjøkkenet ble stengt ned. Vi har hørt om det som kan kalles elleville tilstander fra steder som skal ha alt opp og gå i rekordfart. I en slik situasjon er det viktig og huske på kompetanse, opplæring og innkjøring av rutiner for alle de som jobber på kjøkkenet. 

Under en pandemi blir det raskt økt fokus og behov for kompetanse, som vi tidligere ikke kanskje har lagt så mye energi ned i. Behovet for økt kontroll for logistikk, rutiner, personalstyring og HMS-rutiner er mer aktuelt og nødvendig enn det var før nedstengningen.   

Hygiene på storkjøkkenet er viktigere enn noen gang tidligere i historien!

Etter halvannet år med tiltak, reguleringer, munnbind, håndsprit og nye ord som kohorter som en del av dagliglivet, er det ingen tvil om at hygiene på storkjøkkenet er viktigere enn noen gang tidligere. Som bransjeorganisasjon har BFSN alltid vært opptatt av å sette fokus på hygiene på kjøkkenet og forsøkt å løfte frem dette temaet i alle fora der vi er representert. Vi har også utviklet og gjennomført år med NM i maskinoppvask. Nettopp for å sette fokus på hvor viktig det er med kompetanse, opplæring og anerkjennelse for den viktige rollen som oppvasken spiller i kjøkkenets daglige hygienetiltak.

Gode rutiner for en forsvarlig oppvask er et vesentlig punkt for å oppnå et trygt miljø der råvarer og mat skal behandles. Vårt NM i Maskinoppvask er den eneste konkurransen innen dette feltet i Skandinavia og uten at det er sjekket grundig, trolig også den eneste konkurransen av slikt slag i hele Europa. To deltagere konkurrerer samtidig på to helt like vaskelinjer med to maskiner i hver linje. Det blir utplassert et sett med helt likt tilsmusset gods derav kopper, glass, asjetter bestikk osv. Deltagerne har 20 minutter på seg til å løse så mange oppgaver de rekker i den tilmålte tiden. De aller fleste deltagerne blir historisk sett heller ikke ferdige med alle oppgaver.

Her er det ikke først og fremst det å være raskest som er avgjørende. Det kreves fremvisning av en god planlegging og gjennomføring av de oppgavene som konkurrenten skal løse. Vi har etablert 12 hovedkriterier med en lang rekke underpunkter som ligger til grunn for dommernes poengsetting i vurderingen av innsatsen til hver enkelt deltaker.  Vi har vært opptatt av å etablere rettferdige og faglig begrunnede dommerkriteria, for et best mulig sammenligningsgrunnlag etter et gjennomført heat i konkurransen.

Bedømmingen fungerer slik: Alle de 12 punktene kan gi deltager 12 poeng for sin løsning av hvert punkt. Dette betyr at om alle oppgaver er løst 100 prosent riktig i tråd med punktene i bedømmingskriteriene vil en deltager kunne oppnå 144 poeng fra hver dommer i løpet av et heat. Dette er det historisk sett ingen som så langt har klart. Dommerne starter vurdering av oppgaveløsningen med 12 poeng og trekker poeng for hver oppgave som dommerne vurderer kunne vært løst på en bedre måte.

Neste NM i maskinoppvask arrangeres på Gastro X Professional 17 til 20 oktober i 2022.

For aller første gang i historien inviterer vi også til et norsk-svensk mesterskap i maskinoppvask. De aller beste deltagerne fra begge land konkurrerer mot hverandre. Er du en bedrift som er opptatt av å ha gode rutiner for hygiene på kjøkkenet er dette den riktige konkurransen for dine ansatte. Mulighet for å vinne flotte pengepremier, diplom etter innsatsen og ikke minst anerkjennelse er et løft for bedriftene og deres ansatte som deltar i konkurransen.

Tekst: BFSN

Next article