Home » Helse, miljø og sikkerhet » Stadig flere får øynene opp for å styrke sikkerhet både i bedrifter og privat
Sponset

Trusselvurdering, kartlegging av risikoforhold og sårbarhet – uvirkelige ord for mange.

Sikkerhetsledelse AS ble etablert i 2005, og består i dag av 19 ansatte med bred kompetanse innenfor sikkerhet, beredskap og HMS. Daglig leder Anders Bøe har lang erfaring fra politiet. Han forteller at mange bedrifter nå etterspør Sikkerhetsledelses tjenester.

– Pandemi, krig, økte priser og lavere terskel for kriminalitet er en del av trusselbildet i dag, som vi er nødt til å forholde oss til. Vi tilbyr våre tjenester til privatpersoner og bedrifter, hvor vi bistår med vår spesialkompetanse. Ved å gjøre en kartlegging av risikoforhold og sårbarhet, kan vi være med på å skape forutsigbarhet og trygghet. For kunden handler det i hovedsak om at sikkerhet og beredskap bidrar til stabil og økonomisk forsvarlig drift, sier Bøe.

Handlekraft, enkelhet og kompetanse

Sikkerhetsledelse holder til på Kolbotn i Viken, og har kunder i hele landet. Selskapet tilbyr tjenester innen fagområdene sikkerhet, beredskap og HMS. Bøe forteller at de tre verdiene handlekraft, enkelhet og kompetanse sitter i beinmargen på ansatte i selskapet. Verdiene gjenspeiles i vår beredskap 24/7, fokus på funksjonelle løsninger og tiltak som vi vet fungerer basert på vår erfaring og kompetanse.

– For oss er det viktig å bidra til at kunden har reell evne til å forebygge og håndtere tilstander og uønskede hendelser. Våre rådgivere skal respondere raskt og gi råd på en lettfattelig måte. Sikkerhetsledelse bistår med valg og dimensjonering av kombinasjonsløsninger av fysiske og elektroniske tiltak. Det gir økt kostnytteeffekt og best beskyttelse. De erfarne rådgiverne har hjulpet ulike bedrifter med å senke sikkerhetskostnadene med dette som utgangspunkt.

Menneskene er viktigst

Sikkerhetsledelse holder kurs og er rådgivere innen HMS for alle typer virksomheter, blant annet i store byggeprosjekter. Sikkerhetsledelse leverer digitale verktøy for funksjonell drift av HMS-system, og for krisehåndtering og varsling.

– Den største verdien og viktigste ressursen i en virksomhet, er menneskene. For at de ansatte skal bidra i sikkerhetsarbeidet må de ha nødvendig opplæring. De må kjenne til systemet og hvilke rutiner og tiltak som gjelder, både forebyggende og dersom en alvorlig situasjon oppstår. Ledelsen må kunne håndtere uønskede hendelser som kan inntreffe. Målet er å unngå skade på mennesker og tap av verdier, forklarer Bøe.

Sikkerhetsledelse AS ble kåret til Gaselle-bedrift i 2021.
Les mer om dem og deres tjenester på sikkerhetsledelse.no

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel