Skip to main content
Home » Havvind » Stort prosjekt skal gi kompetanseløft innen havvind
Sponset

«ImpactWind Sørvest», med et totalbudsjett på 56 millioner, skal videreutvikle sørvestlandets kompetansemiljø innen havvind gjennom forskning, forskerutdannelse og etter- og videreutdanningskurs for havvindnæringen.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE og de tre universitetene i Sørvest-regionen, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS), på forskningssiden, i tillegg til tretten industripartnere, fire sentrale næringsklynger og tre bransjeforeninger. Prosjektet blir også støttet av Agder, Rogaland og Vestland fylke.

Styrke og videreutvikle fagmiljøene innen havvind

ImpactWind Sørvest bygger på sterke forsknings- og utdanningsmiljø innen havvind ved de tre universitetene og hos NORCE. Prosjektet vil bidra til å styrke og videreutvikle disse fagmiljøene i tett samarbeid med næringsliv og offentlige aktører. Forsknings- og utdanningskapasitet vil bli styrket gjennom flere PhD og postdoc-prosjekter.

– Utbygging av havvind krever en flerfaglig tilnærming, og vi har derfor med oss vitenskapelig spisskompetanse innen områder som marinteknologi, meteorologi, marinbiologi, samfunnsøkonomi, digitalisering og jus, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som også skal lede prosjektet.

Atle Blomgren og Thomas Dahlgren ONS 2022 The energy future II. Foto: Veronica Helle
Blomgren Atle UiS Marek Jan Janocha UiS og Guang Yin UiS. Foto: Veronica Helle

Viktig å sikre havvindnæringen tilgang på kandidater

Ifølge en rapport fra Norsk Industri er det i dag alt for få utdanningstilbud spesifikt rettet mot havvind. Dette kan fort bli en utfordring for en industri som er i sterk vekst.

Prosjektet vil håndtere denne utfordringen på flere måter, alt i tett samarbeid med havvindnæringen. For det første vil det settes opp etter- og videreutdanningskurs, utviklet i tråd med brukernes behov. For det andre vil det jobbes med utvikling av nye havvindrelaterte emner i eksisterende utdanningsprogram. For det tredje vil prosjektet utvikle ulike samarbeidsplattformer som kan gjøre det lettere for industrien å identifisere aktuelle kandidater, blant annet en nettside med lenker til aktuelle master- og doktorgradsavhandlinger.

Data og forskningsbasert kunnskap for mer effektive konsekvensutredningsprosesser

Parallelt med utbygging av havvindparker, må man gjøre grundige undersøkelser av konsekvensene slike installasjoner har, slik at man på en stadig bedre måte kan ivareta interessene til andre brukere og det marine miljø.

– I prosjektet skal vi samle inn og sette sammen eksisterende data og rapporter samt utvikle ny forskningsbasert kunnskap, og slik bidra til å effektivisere konsesjonssøknadsprosessene. Denne type data og kunnskap vil være relevant for utvikling av havvindparker både i og utenfor Norge, sier Blomgren.

Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, Juridisk fakultet, UiB. Foto: Jens Helleland Ådnanes
Professorene Joachim Reuder, UiB og Jasna Bogunovic Jakobsen, UiS. Foto: Marit Hommedal

Naturlig at dette utvikles på Sørvest-landet

At dette prosjektet utvikles i Sørvest-regionen er ingen tilfeldighet.

– Det er her de norske vindparkene kommer til å bli plassert, og det er her industrien er, så det er helt naturlig at det er her vi også utvikler ny kunnskap og den fremtidige kompetansen, sier prosjektlederen.

– Og det er derfor samarbeidet mellom disse tre fylkene og de tre universitetene i Sørvest i samarbeid med oss er så viktig, fordi det er denne regionen som vil måtte tilby arbeidskraft til denne nye næringen, sier han videre.

– Til syvende og sist skal denne fremtidige kunnskapen bidra til nye industrielle muligheter i fylkene Agder, Rogaland og Vestland, også kalt Sørvest-regionen, sier Blomgren avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article