Skip to main content
Home » Havvind » Smart verdiskaping gjennom stikkontakten
Havvind

Smart verdiskaping gjennom stikkontakten

Illustrasjon av smarthus
Illustrasjon av smarthus
Nye AMS-målere: Forbrukerne får nye tjenester, mens energiselskapet kan styre strømnettet på en mer intelligent måte og dermed utsette eller unngå å bygge nye, dyre kraftlinjer. Foto: Getty Images

Norge er ett av få land som går nesten bare på strøm. Med de nye strømmålerne som skal på plass i alle hjem innen 2019, kan energisystemet vårt bli et laboratorium for smarte nettløsninger.

De nye AMS-målerne vil gi oss mer nøyaktig avregning og bedre grunnlag for å ta styringen over strømforbruket. Dessuten kan de åpne for nye, smarte løsninger for kommunikasjon med hjemmet – fra strømpriser til effektive helse- og omsorgstjenester.

Flere selskaper griper nå sjansen til å utvikle disse nye markedene. På Hvaler i Østfold tester Fredrikstad Energi, NCE Smart Energy Markets og Hvaler kommune et nytt, smart kraftsystem, som involverer smarte strømmålere, sol- og vindenergi, elbiler, batterier for strømlagring og IKT-tjenester. Forbrukerne får nye tjenester, mens energiselskapet kan styre strømnettet på en mer intelligent måte og dermed utsette eller unngå å bygge nye, dyre kraftlinjer.

Løsningen rulles ut i 160 000 husstander

I Stavanger har energiselskapet Lyse testet trygghets- og kommunikasjonsløsninger for eldre som bor hjemme, sammen med nye systemer for strømstyring og -sparing. Pilotprosjektet gir de involverte kommunene kompetanse om å drive integrerte løsninger, mens energiselskapet utvikler nye forretningsområder. Løsningen rulles ut i 160 000 husstander.

Når store aktører gjør slike investeringer, åpner de samtidig døren for andre teknologiutviklere:
– Små, spesialiserte selskaper som arbeider med så forskjellige områder som sporingsteknologi, radonmåling og videoløsninger lager teknologi som kan integreres i de nye systemene. Dermed får også de et forsprang i nye markeder, forteller Marianne Tonning Kinnari i Innovasjon Norge, som gjerne bistår bedrifter som har gode forretningsideer på dette området.

Next article