Skip to main content
Home » Havvind » Skiftet fokus fra olje og gass til offshore havvind: – Vi trenger flere flinke folk
Sponset

Norske Seaway7 har blitt en verdensledende leverandør av installasjon av bunnfaste vindkraftparker til havs. Nå planlegger de å ekspandere videre, også i Norge.

– Vi så behovet for å utvikle selskapet videre, og få flere bein å stå på, starter Torgeir E. Ramstad å forklare. Han er direktør i det nylig sammenslåtte norske selskapet Seaway7, som ble dannet gjennom en kombinasjon av norske Offshore Heavy Transport og globale Subsea7s fornybar divisjon.

Torgeir E. Ramstad

Direktør i Seaway7

I sin tid spesialiserte OHT seg innen tungtransport for olje- og gass-sektoren, og var verdensledende i spesialoppdrag for transport av borerigger. Men med starten av det grønne skiftet, kom behovet for innovasjon.

– Jeg var sjef i OHT fra 2015, da vi så at det var nedadgående trend for investeringer og aktivitet innen olje og gass.

Satset på havvind

Ramstad og resten av selskapet hadde tro på offshore vindkraft, og ville finne en rolle i den oppkommende bransjen.

– Vi kombinerte dette med kompetansen som fantes i selskapet, og utviklet et banebrytende skip for installasjon av fundamenter til bunnfaste vindturbiner på havet, som fikk navnet Alfa Lift.

Den faglige ballasten, og tillit fra tidligere arbeid, gjorde at de i 2019 allerede satt med en milliardkontrakt.

– Vi satset for fullt som nyankomne i bransjen, og vi så mye interesse fra store vindkraftprosjekter.

OHT ble blant annet invitert til anbud på Equinors storsatsing i Dogger Bank i Storbritannia, som de vant i 2019.

– Dette var fortsatt før vi hadde gjort noe som helst, så det var mye tiltro til kapasiteten vår.

Unik kapasitet og erfaring

– I 2020 besluttet OHT å utvikle tilbudet, til å også gjennomføre installasjon av turbinene. Dette innebar en fullstendig nyskapning av teknologi og utstyr, da det krever to vidt forskjellige skip for å gjennomføre installasjon av fundament og turbin, forklarer Ramstad.

OHT hadde blitt et stort navn i bransjen, selv før de hadde gjennomført en eneste installasjon. Forespørsler om samarbeid begynte å renne inn, og til slutt kom beslutningen om å slå seg sammen med Subsea7s fornybardivisjon.

– De satt med bred kompetanse og lang erfaring innen offshore installasjoner. Sammen med vår teknologi og våre skip, fikk vi nå en unik kapasitet til å være en totalleverandør av installasjoner.  

Og gjennom prosessen har selskapene gått gjennom et internt grønt skifte i praksis.  

– Vi gikk fra rent olje- og gassfokus, og har nå blitt verdensledende, rendyrket leverandør av konstruksjonstjenester på bunnfaste vindfarmer til havs. Og vi kan gjennomføre store deler, om ikke hele, byggingen av vindfarmer ute i havet. 

Stor etterspørsel

Ifølge Ramstad blir de ikke arbeidsledige med det første.  

– Samfunnets elektrifisering er i gang, og alle stemmer fremsnakker denne teknologien. Samtidig ser vi at det er mangel på totalleverandører slik som oss.

Han sier de har sett overgangen fra kjøpers til selgers marked.

– Land verden rundt uttaler store ambisjoner for havvindkraft, men det er få leverandører som kan utføre de samme tjenestene som oss.

Den unike posisjonen har ført til behov og mulighet for vekst. I dag sitter Seaway7 med omkring 600 ansatte til lands, og over 1000 til havs, forklarer Ramstad. Nå ønsker de å ekspandere videre også her i Norge.

– Vi har beholdt hovedkontoret i Oslo, som er unikt for et så internasjonalt selskap. Og det norske kompetansemiljøet er alfa og omega for videre utvikling av selskapet, og bransjen.

Han er åpen på at de ønsker å knytte til seg enda flere flinke folk.  

– Så det er bare å ta kontakt, sier han avslutningsvis.

Av Morten Risberg

Next article