Skip to main content
Home » Havvind » NTNU tilbyr et EVU-kurs innen Havvind våren 2023
Sponset

Norges Energi21-strategi spesifiserer vindkraft til havs for det internasjonale markedet som ett av seks strategiske områder for forskning og innovasjon, og som potensial for stor fremtidig industriaktivitet og verdiskapning i Norge.

Spesielt kompetanseoverføring fra Norges sterke olje og gass-industri er sentralt for å oppnå en sterk posisjon med hensyn til eksport av teknologi og service-tjenester.

Er du ung og lærelysten? NTNU trenger gode studenter innen offshore vindenergi!

Vil du bidra til bærekraftig energiproduksjon, er det muligheter ved NTNU innen mange studieprogram: Bygg og miljøteknikk, Energi og miljø, Fysikk og matematikk, Industriell økonomi og teknologiledelse, Innovasjon, entreprenørskap og samfunn, Kunnskap, teknologi og samfunn, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon.

Les mer om studieprogrammene her.

En bred innføring

Vi foreslår derfor å gi et kurs som både gir en bred innføring til offshore vind (UT0) samt deretter mer detaljert opplæring innen en av de fire undervisningstemaene (UT1-UT4). Kurset vil bli gitt av NTNU Energi Team Vind sine internasjonalt anerkjente spesialister innen havvind. Målgruppen er ansatte i olje- og gass industrien som ønsker en reorientering mot offshore vind.

Kurset vil gi 7,5 vekttall (3,5+4) og vil bli delt opp som følger:

  • UT0 Introduksjon til havvind

Deretter en av de fire undervisningstemaene:

  • UT1 Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner
  • UT2 Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon
  • UT3 Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker
  • UT4 Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft

Fullstendig annonsering med påmeldingsskjema vil bli lagt ut innen 20. oktober 2022. Les mer her.

Bruk av digitale tvillinger

Digital tvilling vil være en viktig muliggjørende teknologi for å kunne få til en vesentlig kostnadsreduksjon for både bunnfaste og flytende havvind, og vi jobber aktivt med dette på NTNU blant annet sammen med partnere i FME NorthWind. Vi vil introdusere bruk av digitale tvillinger i EVU-kurset Havvind og det vil bli spesielt undervist om dette med tanke på drift og vedlikehold (UT3).

Figuren ovenfor viser hvordan vi ser for oss bruk av en digital tvilling av en vindpark. Målinger av forskjellige fysiske størrelser som vindhastighet, temperatur, tøyninger, elektrisk produksjon også videre, blir sendt fra den fysiske vindparken oppe til høyre til datamaskiner som kombinerer disse målingene ved hjelp av maskinlæring med fysiske modeller som definerer den digitale tvillingen til venstre. Den digitale tvillingen kan så gi instrukser direkte til reguleringssystemer for optimal kontroll av vindturbinene og/eller til å gi beslutningstøtte til operatører på land.

De grønne pilene symboliserer dataoverføring i «sanntid». I tillegg til dette kan den digitale tvillingen brukes til å etablere «digitale søsken» hvor en kan se på hypotetiske senarioer, det vil si gjøre analyser av hvordan vindparken vil oppføre seg hvis man endrer litt på hvordan man styrer vindturbinene med tanke på produksjon, tilstandsbasert vedlikehold og levetid. De grå pilene symboliserer denne datastrømmen som ikke trenger å foregå i «sanntid».

NTNU Energy Team Vind

Misjon: Styrke NTNU sin rolle innen undervisning og forskning relatert til utvikling av bærekraftig offshore vindenergi.

Medlemmer: Mer en 40 professorer fra et vidt spekter av fagfelt på NTNU relevant for offshore vindenergi

Kontaktperson: Trond Kvamsdal, koordinator NTNU Team Vind

Les mer her.

Next article