Skip to main content
Home » Havvind » Norges største, mest effektive og grønneste forsyningsbase
Sponset

Fjord Base på Botnaneset i Florø, har som mål å være en fullverdig, grønn forsyningsbase og bidra betydelig inn i det grønne skifte. Blant annet gjennom å bli en sentral leverandør av tjenester til den store utbyggingen av havvind i Nordsjøbassenget.

Det er i dag 65 bedrifter lokalisert på basen og store aktører som Equinor, Wintershall Dea, Neptune Energy, Sumitomo og Ramco er blant disse. Fjord Base er den største industriklyngen i regionen med over 650 arbeidsplasser. 

– Fjord Base har over 35 års erfaring fra basedrift til olje- og gassindustrien. Det startet i 1985 som leverandør til Snorrefeltet for Saga Petroleum. Den gangen antok vi at tolv mål baseareal var tilstrekkelig. FFjord Base industriområde har i dag over 1200 mål, sier Stig Førde, CEO Fjord Base.

Stig Førde

CEO i Fjord Base

Nylig kom også nyheten om at det europeiske investerings- og forvaltningsselskapet Ancala Partners har kjøpt seg inn med majoritetsandel i Fjord Base. Dette gir basen finansiell tyngde til å utvikle seg enda mer innen det grønne skiftet, og spesielt innenfor havvindsektoren.

Ledende kompetanse på logistikk

– Fjord Base er blant de beste på logistikk og håndterer daglig fra små og skjøre til store og tunge gjenstander. Det tette samarbeidet kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov gjør logistikken smart og effektiv. Det håndteres rundt 75.000 løfteoperasjoner på basen hvert år. Dette er risikofylt arbeid, derfor er HMS øverst på agendaen for alt arbeidet som utføres på basen, sier Førde.

Nærhet og tilgjengelighet

Florø er en femminutters region der baseområdet ligger fem minutter fra flyplassen med flere daglige avganger til Bergen og Oslo. Det er også daglige avganger til Bergen med hurtigbåt.

– Fjord Base har ni kaier med over 2.000 skipsanløp årlig og 5.000 trailere, i tillegg til annen maritim aktivitet i området.

Lagring av turbiner. Foto: Fjord Base

Offensiv satsing på vindkraft

Fjord Base har ambisjoner om å bli en sentral leverandør av tjenester til utbyggingen av havvind i Nordsjøbassenget. Fjord Base posisjonerer seg mot mulig oppdrag ved utbygging av Trollvind og fremtidige vindparker i Nordsjøbassenget. Fjord Base har som mål om å være en aktør for mellomlagring, sammenstilling og drift og vedlikehold av vindturbiner. I tillegg er 500 mål for blant annet ny, grønn industri på baseområdet.

– Vi har allerede erfaring med logistikkhånderting av vindturbiner på land. Fjord Base bistod Silvasti når arbeidet med vindparken til Zephyr skulle utføres. 47 Vestas vindturbiner (4,2MW) med blader og tårn ble mellomlagret og transportert til Guleslettene vindpark fra Fjord Base. 

Håndtering av vindturbiner var for Fjord Base en ny og utfordrende oppgave som ifølge Silvasti ble utført på en profesjonell måte på tid og budsjett. 

En vesentlig aktør i det grønne skiftet

Fjord Base er sentral i flere grønne prosjekter hvor hydrogenproduksjon, bunkring av ammoniakk og biogass, og landbasert oppdrett er de mest sentrale. 

– Vi er bunkringshavn for et stort antall forsyningsskip til Nordsjøen. Norske myndigheter har tydelig klimamål hvor behovet for utslippsfrie drivstoff i skipstrafikken utgjør et vesentlig bidrag, sier Førde.

Fjord Base skal i fremtiden forsyne skipstrafikken med utslippsfri drivstoff både som komprimert hydrogen og hydrogenert olje. Prosjektet «Nettverk for bunkring av ammoniakk til bruk i skipsfart» har mottatt 89 millioner kroner i støtte fra ENOVA. I tillegg har prosjektet «Hydrogen til maritim transport» mottatt 132 millioner kroner for prosjektet.

– Støtten vi har mottatt fra ENOVA er svært viktig og viser at vi er på riktig vei. Fremtidens Fjord Base skal være 100 prosent grønn, sier Førde.

Tekst: Marte Frimand

Next article