Skip to main content
Home » Havvind » Mobil fjernvarme – et grønt alternativ
Havvind

Mobil fjernvarme – et grønt alternativ

Fjernvarmeanlegg
Fjernvarmeanlegg
MOBIL FJERNVARME: I høst setter Skagerak Varme i drift sin nye varmesentral i Tønsberg. – Kilen varmesentral er bygget for å fyre med rå skogsflis og har to biokjeler på til sammen 15 MW. Foto: Getty Images

Spørsmål: Hva er lønnsomheten i mobil fjernvarme? Svar: Lav investering og risiko, anlegget kan flyttes, god miljøsamvittighet på kjøpet.  

På Eik i Tønsberg står en midlertidig container som forsyner skole, sykehjem og idrettshall med varme. Slik kjøper Tønsberg kommune energi av Skagerak Varme AS, som eier og drifter det mobile anlegget.

Fleksibelt

– Fordelen med et mobilt anlegg er at det gir lave byggeplasskostnader og enkel administrasjon, forteller Ole Christoffer Røste, driftssjef i Skagerak Varme. – Anlegget kan flyttes med de fleste installasjoner montert, og dette gir stor fleksibilitet og gjør at det kan brukes av flere kunder over en 20-årsperiode.

Han legger til at et flyttbart fjernvarmeanlegg er en god løsning for noen, ofte i påvente av en fast, permanent fjernvarmeløsning. Ulempen med å ha et mobilt anlegg er plassbegrensningen – at man som regel må gå litt på akkord med finish og romløsninger for å få inn det nødvendige utstyret. Det er også en størrelsesbegrensning siden anlegget må transporteres på veiene.

Lønnsomheten i fjernvarme generelt avhenger av prisutviklingen på strøm. – Med dagens lave priser på strøm, er det uansett krevende økonomi med fjernvarme

Pris på fjernvarme

På sikt planlegger Skagerak Varme å bygge fjernvarmeledning fra Tønsberg sentrum og opp til Eik for å koble området på fjernvarmenettet som forsyner resten av byen. Inntil da kan kommunen likevel ha god og grønn samvittighet med sitt mobile fjernvarmeanlegg.

Prisen på fjernvarme følger strømprisen, og slik sett er det av liten betydning om anlegget er mobilt eller ikke. Men ved mindre steder som Eik i Tønsberg vil mobile løsninger ofte gi lavest investering og risiko i og med at man kan flytte anlegget senere, eventuelt selge det.

Lønnsomheten i fjernvarme generelt avhenger av prisutviklingen på strøm. – Med dagens lave priser på strøm, er det uansett krevende økonomi med fjernvarme. Men strømprisene endrer seg jo, sier Røste.

Fjernvarme – fremtidens fyringsløsning

– Det er dårlig miljøøkonomi å bruke strøm til oppvarming. Bruker vi biobrensel som flis og pellets, øker ikke CO2-regnskapet. Norge har ligget langt etter f.eks. Sverige når det gjelder bruk av fjernvarme og biobrensel, men det skjer stadig fremskritt, sier Røste.

De største byene har hatt fjernvarmeanlegg lenge, og de siste årene har det blitt mer vanlig i de mellomstore byene, blant annet i Vestfold-byene. Røste anbefaler fjernvarme for kommuner og andre som drifter offentlige bygg, enten det er fastanlegg eller mobile anlegg. Han mener det passer fint for kunder som har flere store bygg som skal varmes opp og som ligger i nærheten av hverandre, enten det er offentlige bygg eller et industriområde.

Utnytt avfall fra skogen til oppvarming

I det mobile anlegget brukes trepellets som brensel. – Fordelen med pellets er at det er den mest homogene av faste biobrensler, et standardisert produkt med et gitt energiinnhold per vektenhet, sier Røste.

Pellets koster i innkjøp rundt 35 øre/kWh i bulk, levert i tankbil. Sekkene på 16 kilo som man kjøper på bensinstasjonene koster naturlig nok betydelig mer per kWh. I tillegg til brenselsprisen kommer drifts- og vedlikeholdsskostnader og kapitalkostnader.

, 

Next article