Skip to main content
Home » Havvind » Miros leverer morgendagens løsninger innen offshore
Sponset

– La oss ikke bygge dagens innovasjon med gårsdagens løsninger. Dette sier Jonas Røstad, CCO i teknologiselskapet Miros AS, som spesialiserer seg på å levere løsninger som måler havoverflaten i sanntid.

Miros holder til i Asker utenfor Oslo, og har siden 1984 levert fremtidsrettede systemer og tjenester for innsamling av miljødata innen offshore og marine omgivelser i Norge og internasjonalt. De radarbaserte sensorene og systemene for måling av havbølger, strøm og vannstand, skaper forutsigbarhet, men selskapet ønsker å gjøre enda mer enn å produsere gode produkter.

– Det er mange som leverer noe av det samme som oss, men vi i Miros som ønsker å gjøre ting annerledes. Vi driver kontinuerlig med forretningsdrevet innovasjon både gjennom produktene vi produserer og ikke minst måten vi leverer tjenester på, forteller Røstad.

Jonas Røstad

CCO, Miros AS

Tar alle kostnader og all risiko

Selskapet har valgt en digital tjenestemodell hvor de selv eier utstyret, og dermed tar all risikoen for utstyret, mens kundene abonnerer på det de er opptatt av, nemlig bølge og strømovervåking. Sea-State-as-a-Service er en skybasert tjeneste som gir enkel og sikker tilgang til nøyaktige og pålitelige data fra hvor som helst, når som helst på hvilken som helst enhet, tilkoblet nett.

– Vi tar på oss risikoen ved å eie, forsikre og vedlikeholde IoT-sensorene i tillegg til utvikling og oppgradering. Ved å gjøre målingene tilgjengelig gjennom en skybasert tjeneste gir vi kundene våre god oversikt, og sammen med kundene jobber vi for å bruke dataene på en fornuftig måte, samt forbedre løsninger.

Det å ta operasjonskritiske beslutninger er en stor og viktig del av maritim virksomhet, og takket være nye tjenester og teknologi fra Miros, kan prosessen for å ta gode og riktige beslutninger forenkles.

– Det handler om å sortere dataene vi måler på riktig og smart måte, og bruke innsikten vi får. Ved at vi og kunden ser på samme data, vet vi ofte eventuelle feil før kunden, og kan gjøre nødvendige tiltak raskere.

Gir en økonomisk besparelse

Det er både tidskrevende og risikofylt å flytte mannskap fra havvindinstallasjoner og utfordrende vær forsterker risikoen. Under konstruksjon, drift og vedlikehold vil en oversikt over sjøtilstanden gi bedre beredskap og også øke sikkerheten for personell. I tillegg vil det å ha tilgang til sjøforhold i sanntid gi muligheter for betydelig økonomisk besparelse gjennom hele livssyklus av en havvindpark fra planlegging til dekommisjonering.

– Nøyaktig målte bølger i sanntid sikrer trygge forhold, kostbare potensielle skader og bomturer. Dersom det for eksempel er planlagt å sette folk ut på en turbin eller foreta vedlikehold, og sensorene kan forutsi en stor bølge, vil det være smart å utsette, forklarer Røstad.

Tall fra UK viser at tilsvarende redusert nedetid ved en vindpark, kan gi en besparelse på så mye som 1 million pund i året.

Bærekraftig fokus

Miros har stort fokus på det grønne skiftet. Sirkulært bruk av utstyr ved at alt av utstyr kan gjenbrukes er bærekraftig, men også dataene kan være sirkulære.

– Dataene vi måler kan brukes av flere i samme bedrift og deres samarbeidspartnere i og med at de ligger i en skybasert tjeneste. Å gi samme aksess til alle som kan ha nytte av de samme tallene, bidrar til å redusere kostnader og forbedrer bærekraften til bedriften, tilføyer Marius Five Aarset, CEO Miros.

Studier viser at ved å få rask og riktig tilgang til datainnsikt, så kan Co2 utslippene reduseres med fem prosent. Miros-sensorer brukes i forskningsprosjekter over hele verden og tidlige varslingssystemer styrker motstandskraften mot klimarelaterte farer og katastrofer. I tillegg finnes det oljesøldeteksjonssystemer som et initiativ til å bekjempe havforurensing. Miros jobber kontinuerlig med å forbedre produkter og tjenester for å beholde sin posisjon som en verdensledende leverandør innenfor sitt felt.

Av Cathrine Naglestad

Next article