Skip to main content
Home » Havvind » Havvind-prosjekter må fremskyndes
Sponset

Norge har underskudd på elektrisk kraft. Europa er i underskudd på energi. Oljeplattformene våre skal elektrifiseres. Behovet for mer fornybar energi er nesten umettelig, både nasjonalt og internasjonalt. Offshore Norge mener det er viktig å fremskynde de politiske og de administrative prosessene rundt havvind-prosjektene som er bestemt iverksatt, for raskere å få løst de utfordringer vi står overfor.

Hildegunn Blindheim

Administrerende direktør i Offshore Norge

– Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Offshore Norge ønsker å være en viktig bidragsyter for å få fortgang i utbyggingen av havvind-prosjekter, fordi dagens kraftsituasjon og EUs krav til å få ned klimautslippene forteller oss at vi har ingen tid å miste, sier administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn Blindheim.

De mener selv de er en naturlig aktør og samarbeidspartner, fordi de representerer en bransje som sitter på mye kunnskap og ressurser som er lett overførbart.

At havvind er en stor mulighet for Norge er det ingen tvil om

Produksjon av strøm fra vindturbiner til havs er noe som skal satses mye på, både nasjonalt og internasjonalt. Dette fordi vi snart kan få et underskudd av energi, både nasjonalt og ellers i Europa. Og vi trenger strøm for å elektrifisere plattformene for å nå klimamålene som er satt av EU. Noen plattformer ligger slik plassert at det er utfordrende å hente strøm fra land. Da kan vindmøller til havs være et bedre alternativ.

– Norge har nå en gylden mulighet til å bygge opp en industri som vil kunne være med på å erstatte inntektene og arbeidsplassene fra olje- og gassaktiviteten når den industrien etter hvert blir mindre, sier lederen av Offshore Norge.

Norge har også store havområder med gode og stabile vindforhold, som er viktig når man skal finne de rette stedene for plassering av vindmøller.

Offshore Norge har som målsetning å bidra til

Å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer.

Å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi.

Å redusere klimagassutslipp nasjonalt og globalt.

Å sikre sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Les mer på offshorenorge.no

Utnytt de ressursene og den kunnskapen vi har

For å komme fort i gang er det naturlig å invitere inn selskaper og en organisasjon som har erfaring fra olje og gass.

– Vi sitter på utrolig mye kunnskap og teknologi, som på en enkel måte kan overføres olje- og gassaktiviteten til installering og produksjon av elektrisitet fra vindturbiner til havs, svarer Hildegunn på spørsmål om hvorfor hun mener at medlemmer av hennes organisasjon kan fremskynde prosessen med å få på plass havvind-prosjekter.

– Det er mye av den samme teknologien, den samme kunnskapen og det samme utstyret som brukes ved store havvindsprosjekter offshore, som blant annet det å gjennomføre miljøundersøkelser, sier Hildegunn videre.

Industrien har også lang erfaring med å samarbeide med fiskerinæringen for å få til en best mulig sameksistens, og har vært gjennom stor utvikling med tanke på miljøkrav.

Det haster å få på plass rammeverket

Når havvind ble diskutert for to til tre år siden, snakket man om at en kunne få satt i gang med produksjon av elektrisitet fra havvind innen 2030. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med havvind kunne være med å bygge opp denne nye industrien, parallelt med at olje- og gassproduksjonen vil bli mindre på lengre sikt.

– Slik kraftsituasjonen er blitt i dag, er det et stort behov for å få fremskyndet prosessene. Får myndighetene på plass rammeverk, utlysning og tildeling innen kort tid, så er det realistisk å fremskynde prosessen med et par år. Fordi industrien sitter klar til å sette i gang, kan Blindheim fortelle.

Et par år er mye, slik kraftsituasjonen er i dag, og ser ut til å bli i fremtiden.

– Det er viktig at politikere tar raske og nødvendige beslutninger slik at vi kommer i gang, og sørger for at de som skal behandle de ulike stegene i konsesjonsprosessen får de ressursene som skal til, slik at en får raske myndighetsprosesser, sier Blindheim.

– Det er på dette området den største flaskehalsen ligger i dag, skal vi tro direktøren for Offshore Norge.

Offshore Norge, som før het Norsk olje og gass, var tidligere en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. De siste tre årene er medlemsmassen utvidet til å inkludere selskaper innen havvind, CO2-fangst og utvinning av havbunnsmineraler. I august 2022 skiftet de navn til Offshore Norge, for å ha et navn som bedre dekket hele medlemsspekteret. Offshore Norge har i dag rundt 30-40 olje-, gass- og energiselskaper, og cirka 80 leverandørselskaper i medlemsmassen.

Mer om havvind finner du her.

Av Oddvar Meyer

Next article