Skip to main content
Home » Havvind » Havvind-gigant: – Norge kan raskt ta igjen forspranget
Sponset

RWE bygde sin første havvindpark allerede i 2004. I dag er de et ledende selskap innen utviklingen av flytende havvind, som revolusjonerer mulighetene for å bygge ut nye områder på mer enn 200 meters dyp.

Utbyggingen av havvind vil være avgjørende for Norges energiomstilling, for å kutte klimagassutslipp og for å sikre nok fornybar kraft i fremtiden. RWE er ett av verdens klart ledende selskaper på området, med 19 havvindparker i drift i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia og Storbritannia.

De deltar sammen med norske partnerne i konkurransen om både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Norge og Nordsjøen er utrolig spennende områder, der vi har nære samarbeid med ledende selskaper som Equinor, NTE, Havfram og Hydro REIN. Vi har store ambisjoner og satser langsiktig sammen, sier Matilda Machacek, VP Offshore Development Nordics i RWE Renewables.

Matilda Machacek

VP Offshore Development Nordics i RWE Renewables

Selskapet er en av verdens største produsenter av fornybar energi, med store vindkraft- og solcelleprosjekter på land i Europa og globalt. I havvind kan man bruke langt større turbiner enn på land, samtidig som Nordsjøen er velsignet med kraftig vind. Det skaper enorme muligheter, men også utfordringer som må løses. 

Norge kan offshore

– Suksessoppskriften vår er å bidra med verdensledende teknologi og erfaring, som kombineres med den aller fremste ekspertisen i hvert land og område. Det er en perfekt match her, sier Machacek.

Hun peker på at Norge kan offshore bedre enn noen andre, og har en leverandørindustri som andre land bare kan drømme om.

– Vindressursene i Nordsjøen er unike. Alt dette gjør at Norge kan ta igjen havvind-forspranget på får år. Mulighetene for grønn energi, verdiskapning og utvikling, er nesten uendelige, sier hun.

TetraSpar ved Utsira Nord

Siden RWE bygde den første vindparken for snart 20 år siden, har selskapet satset stort og løpende på både utvikling og utbygging. RWE gjør banebrytende arbeid i tre pilotprosjekter, blant dem norske TetraSpar, som testes knappe 20 kilometer fra Utsira Nord, sammen med samarbeidspartnerne Stiesdal Offshore Technologies, Shell og TEPCO.

– Nordsjøen vil kreve all den erfaringen, ekspertisen til Norges fremste selskaper og en rekke nye løsninger, også for å bygge ut mest mulig skånsomt for miljøet. I RWEs største havvindpark under konstruksjon, Sofia, har vi gått sammen med Siemens Gamesa om å utvikle verdens første resirkulerbare rotorblader, sier Machacek.

Nye ben å stå på

Menon Economics anslår at Utsira Nord-prosjektet alene vil skape 12 000 arbeidsplasser kun i løpet av byggefasen, 6 500 av disse lokalt. Havvindsatsningen vil bidra til å utvikle Norge som industri- og energinasjon og gi helt nye og kraftige ben å stå på etter oljen. 

– En enkel, moderne havvindpark kan nå produsere like mye strøm som en atomreaktor. Ett enkelt område på Utsira kan dekke årsforbruket til alle husstandene i Tønsberg, Ålesund, Kristiansand, Porsgrunn og Skien. Teknologien utvikler seg raskt og vindparkene vil blir mer og mer effektive. Vi satser for at Norge skal lede an i utviklingen videre, sier Machacek.  

Foto: RWE

Sterkt havvind-samarbeid skal løfte leverandørene

Havfram, NTE og RWE er partnere i konkurransen om å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord. Konsortiet kombinerer den aller fremste kompetansen og erfaringen fra både operatør- og kontraktørsiden.

– Utvikling og fremdrift er helt avgjørende for både havvind og Norge. Vi forstår hele den norske leverandørkjeden og ser de store mulighetene i den. Konsortiet vårt kombinerer den innsikten, med dyp kunnskap om områdene og verdensledende teknologi og erfaring, sier CEO i Havfram, Ingrid Due-Gundersen.

Ingrid Due-Gundersen

CEO i Havfram

Norge har et unikt kluster av leverandører med erfaring fra olje og gass og shipping. De stiller allerede sterkt i konkurranse med internasjonale leverandører. Konsortiet har  fokus på hvordan man best bygger videre på det. For å lykkes, jobber de sammen med flere innovasjonsmiljøer, som Mechatronic Innovation Lab og Offshore and Trawl Supply.

– Vi som konsortium har en strategi som skal utvikle norsk leverandørindustri til å bli verdensledende. Sammen er vi rigget for å levere på alt denne banebrytende utbyggingen i Nordsjøen krever, fra kompetanse, til leveringsevne og kapital, sier Marit Gystøl, leder for bærekraft i NTE.

Marit Gystøl

Leder for bærekraft, NTE

Kompetanse fra subsea-teknologi

Havfram er et rendyrket havvindselskap, som tilbyr transport-, installasjons- og utviklingstjenester. Ingrid Due-Gundersen sier deres egen utvikling viser potensialet for hele leverandørkjeden: 

– Vi var et subsea-selskap, med mye kompetanse innen installasjoner i røft vær. Vi kan Nordsjøen og har masse erfaring med kompliserte, marine operasjoner.

Som selskap har vi gått gjennom den samme transformasjonen som Norge som land, hvor vi bruker kompetanse og inntekter fra olje og gass virksomhet for å bidra i det grønne skiftet.

Dette har vært givende og verdiskapende, sier hun. 

– Vi ser også at det en stor fordel at vi er et norsk selskap, med base i Oslo og på Vestlandet, norsk organisering og norsk kultur, sier hun. 

Ivaretar samfunnet

NTE har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 100 år, og er den største leverandøren av fornybar energi nord for Dovre. Selskapet er eid av 19 norske kommuner.

– Vi har en klar forpliktelse til å ivareta samfunnets interesser når vi planlegger og gjennomfører prosjekter. Uansett om det er snakk om tjenestekjøp av lokale aktører eller dialog med lokale interessenter for en kraftutbygging, skal NTE være en åpen og pålitelig aktør, sier Gystøl.

– Vi er bevisste på ansvaret vårt. En god dialog med samfunnet rundt oss, skal alltid ha høy prioritet, og er med på å bygge legitimitet til de operasjonene vi har, sier hun.

Det tredje selskapet i konsortiet, RWE, er en av verdens klart største aktører på havvind. De har 19 havvindparker i drift i Europa.

Innovasjon og teknologiutvikling

Mechatronics Innovation Lab er et norsk, verdensledende senter for innovasjon. De gjennomfører en mulighetsstudie for konsortiet rundt industriell 3D-printing, som kan kutte CO2-utslipp fra sement i utbygginger.

– Vi er veldig glade for å være delaktig i en studie som har som målsetning å få frem styrkene i norsk industri- og leverandørkjede, og hvordan teknologi kan sikre og øke antall arbeidsplasser, sier Lene Merethe Liodden, Daglig leder ved Mechatronics Innovation Lab.

Lene Merethe Liodden

Daglig leder, Mechatronics Innovation Lab

Offshore and Trawl Supply har base i Ålesund. De har utviklet og levert høyteknologiske fibertau-løsninger til Norges viktigste næringer i mer enn tyve år.

– Vi jobber målrettet med å utvikle løsningene havvind-næringen trenger nå og fremover. Da har det vært svært verdifullt å ha tidlig og tett dialog med Havfram, RWE og NTE. Det gjør at vi så tidlig som mulig kan ta riktige grep, sier daglig leder i Offshore & Trawl Supply AS, Stein Frode Bulling-Ness.

Stein Frode Bulling-Ness

Daglig leder i Offshore & Trawl Supply AS

Havfram

Havfram ble etablert som et rendyrket havvindselskap i 2022, med 11 års erfaring som Ocean Installer.
Norsk selskap med kontorer både i Oslo og Stavanger    .
Havframs kjerneområder er utvikling av havvindparker, elektrifiseringsprosjekter basert på havvind og installasjon av offshore vindturbiner.
52 ansatte med dyp erfaring innen havvind, shipping og/eller subseabransjen.

Les mer på havfram.com

NTE

NTE er et trøndersk eid fornybar- og telekomselskap, eid av 19 kommuner nord i Trøndelag.
NTEs virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, energitjenester, fiberbaserte kommunikasjonstjenester og elektroinstallasjon.
Selskapet har levert fornybar energi siden opprettelsen i 1919 og produserte i 2022 4,3 TWh fornybar kraft.

Les mer på nte.no

RWE

RWE er i dag en av verdens klart største aktører på havvind. RWE er en industriell og langsiktig utvikler som tar ansvar for utvikling, bygging og drift av havvindparker.
Selskapet deltar i konkurransen om å få bygge ut havvind på Utsira Nord sammen med NTE og Havfram, og om å få bygge ut Sørlige Nordsjø II sammen med Equinor og Hydro REIN.
RWE skal totalt ha en kapasitet på 50 GW fra fornybar energi globalt innen 2030. For å lykkes med det, investerer selskapet 500 milliarder kroner (EUR 50 mrd) i dette ti-året.

Les mer på rwe.com

Av Marte Frimand

Next article