Skip to main content
Home » Havvind » Erfaring og gjennomføringsevne er avgjørende for å lykkes
Sponset

Tett samarbeid mellom selskaper med ulik spisskompetanse og erfaring er nødvendig for å lykkes med havvind, mener Blåvinge-partnerskapet.

Den norske regjeringen satser nå for fullt på havvind, og har som mål at det skal tildeles areal for 30 GW innen 2040. I 2023 vil de utlyse og tildele de første arealene for storskala havvind på norsk sokkel i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 

Havvindparker av denne dimensjonen er nytt i Norge, og krever mange ulike og svært spesifikke kompetanser. Dette er bakgrunnen for at tre store aktører innen fornybar energi har slått seg sammen. Blåvinge er et langsiktig partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted for å bygge ut både bunnfast og flytende havvind i Norge. 

Solid erfaring i alle ledd

– Vi er tre sterke fornybarselskaper som utfyller hverandre. Havvind er ikke bygget ut i denne skalaen i Norge tidligere. Derfor er det viktig å ha forståelse for kompleksiteten, utfordringene og risikoen, sier Christian Sjødin i Fred. Olsen Seawind.

Fred. Olsen-selskaper har jobbet med fornybar energi siden midten på 1990-tallet, og i 2021 ble Fred. Olsen Seawind etablert. I tillegg har de søsterselskaper som er sentrale i leverandørkjeden i havvind. 

– Hafslund har holdt på med vannkraft i Norge i over 100 år, og er i dag Norges nest største vannkraftprodusent. Mye av den kompetansen er også relevant for havvind, kanskje spesielt det som gjelder kraftmarked og nett, sier Katarina Kloster i Hafslund.

Det tredje selskapet er danske Ørsted, som er verdens største utvikler av havvind. Ørsted var opprinnelig et olje- og gasselskap, men har de siste årene gjennomgått en storstilt omstilling og satser nå fullt og helt på fornybar energi. 

– Vi installerte den første offshore-turbinen i Danmark, i en liten by som heter Vindeby, i 1991. Det er over 30 år siden. Siden den gang har vi blitt verdens største utvikler av havvind. Vi har installert og driftet 26 forskjellige vindparker med tilsammen over 1500 turbiner, sier Tom Suddaby i Ørsted.

– Potensialet for havvind i Europa er enormt, og vi tror Norge har alle muligheter for å ta en viktig rolle i den internasjonale satsingen. Norge er et spennende marked, med et enormt potensial i form av vindressurser og naturgitte forhold. I tillegg finnes det veldig mange gode norske leverandører som kan spille en avgjørende rolle i å realisere prosjekter, sier Suddaby.

Satser på norske leverandører

Blåvinge har som mål å utvikle en varig og konkurransedyktig norsk havvindnæring. De jobber tett sammen med ulike leverandører i norsk industri, og samler ulike kompetanser allerede i tidlig fase. På denne måten ønsker de å finne de beste løsningene og redusere kostnadene. Målet er å utvikle konkurransedyktige norske leverandørkjeder som kan levere til storskala utbygging av havvind både i Norge og internasjonalt.

– Norske leverandørbedrifter er nøkkelen for oss når vi skal utvikle flytende havvind i Norge. De samarbeidsavtalene vi inngår nå gir alle parter mye læring, og er hele grunnlaget for den innovasjonen som skal til for å utvikle og bygge storskala flytende havvind. Det er viktig å gå inn tidlig i samarbeidet med miljøer som kan bidra til å få dette til å skje, sier Sjødin.

Blåvinge har etablert et samarbeid med Rosenberg Worley i Stavanger. Verftet er et av de sterkeste miljøene innen prosjektering, bygging og sammenstilling av store offshorekonstruksjoner i Norge.

Blåvinge har blant annet etablert et samarbeid med Rosenberg Worley i Stavanger. Verftet er et av de sterkeste miljøene innen prosjektering, bygging og sammenstilling av store offshore-konstruksjoner i Norge.

– Vi har inngått et eksklusivt samarbeid med Rosenberg om å finne ut hvordan vi skal sammenstille og bygge store industrielle, flytende havvindparker. På den måten kan vi få ned kostnadene og risikoen, sier Sjødin.

Arendalsselskapet APL skal bidra til å utvikle innovative, nye løsninger for forankring av flytende vindturbiner for Blåvinge i Norge.

En annen viktig leverandør er APL i Arendal, som er en ledende leverandør av forankringssystemer til det internasjonale markedet. De skal bidra til å utvikle innovative, nye løsninger for forankring av flytende vindturbiner i Norge. 

– Det er akkurat det vi ser på nå, hvordan finne gode forankringsløsninger for flytende havvindpark. APL er et klassisk eksempel på veldig høy kompetanse som er utviklet gjennom olje og gass, og som har et potensial innenfor havvind. Vi tror dette vil være viktig for å få ned kostnadene og risikoen med flytende havvind, sier Kloster.

Blåvinge – Vi realiserer Norges havvind­potensial

Essensielt at de første havvindprosjektene blir vellykket

Ettersom havvind er en ny industri i Norge, er det essensielt å lykkes fra starten av. Ikke bare med tanke på miljø og sameksistens med andre næringer, men også de lokale og samfunnsøkonomiske aspektene. 

– Det er veldig viktig at de første havvindprosjektene i Norge blir gode prosjekter for samfunnet, gjennomført på tid og kost, og med god kontroll på ulike risikoelementer. For å oppnå dette er det viktig at prosjektene blir evaluert blant annet på gjennomførbarhet, naturpåvirkning, bærekraft og utvikling av lokale leverandørkjeder, sier Kloster.

Samlet har Blåvinge-partnerne solid erfaring og unik kompetanse i alle ledd. Fred. Olsen-selskapene har bred kompetanse fra maritime næringer og innenfor havvind, Hafslund har unik kompetanse på kraftmarkedet og nettkompetanse som kommer til å bli helt essensielt når havvinden skal inn til Norge, og Ørsted har en lang og unik fartstid i å bygge ut havvind.

– Det er en veldig sterk konkurranse blant selskapene som ønsker å bygge ut havvind i Norge. Dette er en stor styrke for Norge som havvindnasjon og bidrar til å gjøre oss alle bedre. Vi tror at Blåvinges tette samarbeidsform, vår sammensetning og erfaring gjør at vi stiller sterkt. Vi tror at det er en av tingene som gjør at vi vil lykkes, avslutter Sjødin.

Blåvinge er et langsiktig partnerskap for å realisere det enorme potensialet som havvind representerer for Norges grønne industri- og energifremtid.

Du kan lese mer på blavinge.no

Av Sissel Nilsen

Next article