Skip to main content
Home » Havvind » De nye grønne verdikjedene starter med ren energi
Sponset

I vår kunngjorde regjeringen sine planer for en havvind-satsing på 30 GW tildelt areal innen 2040, og aktørene står klare. Blant dem finner vi Aker Offshore Wind.

– Havvind gir Norge muligheten å skape nye grønne arbeidsplasser, være en pådriver i energiomstillingen, og sikre et norsk kraftoverskudd for fremtiden, sier Norges-sjef Sebastian Bringsværd.

Sebastian Bringsværd

Norges-sjef i Aker Offshore Wind

– Regjeringens ambisiøse planer for havvind var en milepæl for den norske havvind-satsingen. Aker-selskapene ønsker å være pådrivere i utviklingen av havvind, i første omgang med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, hvor vi har sterke konsortier for begge områdene, forteller han.

Aker Offshore Wind samarbeider med Statkraft og bp for å utbygge bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II, og med Statkraft og Ocean Winds for flytende havvind på Utsira Nord. I tillegg til å satse hjemme, har selskapet også en global tilstedeværelse.

– Selv om vi snakker om 30 GW i Norge, er det som foregår utenfor landet mange ganger større. Vi har prosjekter og prospekter i California, Skottland, Sverige, Sør-Korea, Vietnam og Japan, foruten at vi ser på mange nye og fremvoksende markeder. Havvind er en av hovedsatsningene når Aker Offshore Wind og Mainstream Renewable Power nå går sammen om å skape et større og sterkere fornybar energiselskap – med store ambisjoner i Norge og globalt.

Kraftoverskudd til grønn industri

– Ser vi på Statnetts kortsiktige markedsanalyser, vil vi allerede i 2026-27 ha et kraftunderskudd i Norge, fordi forbruket øker av elektrifisering av samfunnet og etablering av ny industri. Energisparing vil hjelpe, men vi kommer ikke utenom behov for mer kraft – i Norge og i Europa. Ambisjonen om 30 GW innen 2040 vil tilføre ny kraft og legge til rette for satsing på nye grønne verdikjeder. Kraftoverskudd har dannet grunnlaget for det norske industrieventyret i mer enn hundre år, og en storstilt utbygging av havvind vil være med på å sikre et fremtidig norsk overskudd. For strømprisene i Norge vil det være avgjørende å komme i gang med ny fornybar produksjon, fortsetter Bringsværd.

Med dagens rammeverk tar det typisk ti år fra utlysning til ferdigstillelse. Det er et stort potensial for effektivisering av konsesjonsprosessene, uten å gå på akkord med viktige demokratiske prosesser. Prosessene må være grundige og gode, med tanke på miljø og artsmangfold, og sameksistens med lokalbefolkning, fiskeri, shipping, så vel som olje- og gass.

Mobiliteten er et av de flytende turbinenes store fortrinn. Foto: Dock90

Økt kraftbehov som pådriver

Ifølge Bringsværd er tiden det tar fra utlysning til produksjon en viktig utfordring vi må løse for å nå klimamålene, men også møte voksende kraftbehov i Norge og Europa. Alt dette lar seg løse, men det haster.

– Som land er vi svært gunstig plassert, med store havområder, noen av verdens beste vindressurser, og en maritim- og offshore-næring med relevant og overførbar kompetanse. Vi har alle forutsetninger for å bli ledende innen havvind. Men verden venter ikke på Norge, andre land utnytter egne ressurser, og ligger foran oss nå, forteller han, og understreker også hvilken betydning havvind kan ha for norsk leverandørindustri, både på hjemmemarkedet og som eksportindustri.

– Vi mener at det er avgjørende at utbyggingen sikrer industriell utvikling i Norge, og at dette derfor bør være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget for hvem som får bygge ut på norsk sokkel.

Skala og verdiskaping

– Veldig mye av kraftbehovet i forbindelse med nettilkobling, er nye og grønne verdikjeder, som batteriproduksjon, datasentre, grønt hydrogen og industri som skal av-karboniseres. Ved å gjøre fornybar kraft tilgjengelig, legges det til rette for etablering av grønne verdikjeder, som gjør Norge til et attraktivt land å investere i.

Noe av det viktigste er den kompetansen som allerede eksisterer i leverandørindustrien for offshore og maritim næring.

– De flytende turbinene står for eksempel på fundamenter som ikke skiller seg nevneverdig fra dem som brukes på flytende olje- og gassrigger. I Aker-systemet har vi designet over halvparten av de halvt nedsenkbare riggene som fins i verden. Dette er kompetanse vi vil ta med oss inn i design, bygging og sammenstilling av havvind.

– Vi har vært ute på et «havvind-roadshow» langs kysten, og truffet underskogen av norske leverandører. Skal vi bygge en robust leverandørkjede for havvind i Norge, må vi få med de små og mellomstore bedriftene. Vi hjelper til med å ta nødvendige grep for at de skal kunne posisjonere seg for denne fremtiden, og initiativet er blitt veldig godt mottatt. Så godt at vi ser enkelte konkurrenter har begynt å kopiere oss, smiler Bringsværd.

– Å få skala på dette blir derfor helt avgjørende. Med det mener jeg skala og forutsigbarhet. Jo mer som hentes ut av hver enkelt vindpark, desto mer kostnadseffektiv blir også parkene, og dermed hele havvind-økonomien.

– Nå er det viktig å få de første prosjektene ut av startgropen, og komme i gang. Vi er klare for å skrive nye kapitler i Norges stolte industrihistorie.

Om Aker Offshore Wind og Mainstream Renewable Power

Aker Offshore Wind, som ble etablert som eget selskap i 2020, er blitt en del av Mainstream Renewable Power, som er Akers satsing på fornybar energi og eid av Aker Horizons. Fra november vil selskapet profileres og driftes som Mainstream.

Som Mainstream er porteføljen på over 27 GW, fordelt på solkraft, landbasert, vindkraft og havvind, med prosjekter i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia og Australia.

Selskapet har tre havvindprosjekter i utvikling i Skottland (flytende), Sør-Korea (flytende) og Vietnam (bunnfast).

Les mer på akeroffshorewind.com

Av Jarle Petterson

Next article