Skip to main content
Home » Grønn transport » Nå er det over 5000 hurtigladere i Norge
elbil

Nå er det over 5000 hurtigladere i Norge

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Einar Aslaksen

Men det trengs 9 000 hurtigladere innen 2025, mener Elbilforeningen. Nå er vi over halvveis.

I løpet av årets åtte første måneder er det bygget like mange hurtigladere som i hele 2021 og vi har dessuten altså rundet 5 000 hurtigladere. Dermed ligger det an til utbyggingsrekord i 2022.

– Dette er en gladmelding til elbilistene, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

108 elbiler per hurtiglader

I hele fjor ble det bygd 853 nye hurtigladere. Så langt i år har det kommet 871 nye hurtigladere langs norske veier. Og med det ligger vi an til å slå rekorden fra 2020, da ble det bygd 941 nye hurtigladere.

– Kø på ladestasjonen er noe av det som frustrerer elbilistene mest. Flere ladere betyr mindre kø, så dette er godt nytt for elbilistene, sier Bu.

I 2021 var det 114 elbiler per hurtiglader. Nå, i september, er det tallet nede i 108.

Norsk elbilforening har jobbet aktivt for elektrifisering av transportsektoren i over 25 år og er en sentral bidragsyter til løsningene som har gjort Norge verdensledende på elbil.

Les mer på elbil.no

Store geografiske forskjeller

Det er store geografiske forskjeller i utbyggingen. Innlandet er det fylket som har størst prosentvis økning i hurtigladere så langt i år, på 44,5 prosent.

Minst økning er det i Finnmark og Møre og Romsdal. Finnmark har en økning i antall hurtigladere på 6,5 prosent, mens Møre og Romsdal har en økning på 7,3 prosent.

– Antall ladere må sees i sammenheng med antall elbiler på veiene i det aktuelle fylket, men for at folk skal kunne kjøre elbil i hele landet, er det viktig med et ladetilbud i alle kriker og kroker av Norge, sier Bu.

Få ned saksbehandlingstiden og innfør tæpping/kortbetaling

Det blir stadig flere elbiler på norske veier og Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være elektriske.

Ifølge Bu og Elbilforeningen trengs det 9 000 hurtigladere innen 2025.

– Regjeringen arbeider i disse dager med å ferdigstille sin ladestrategi som kommer i løpet av høsten. Der håper vi regjeringen legger til rette for raskere saksbehandlingstid hos nettselskaper og kommuner sånn at det går kortere tid fra behovet oppstår til ladestasjonen faktisk er på plass.

Hun mener regjeringen også må lytte til elbilistene og lovfeste krav til kortbetaling på ladestasjonene slik at ladingen blir enklere.

Ifølge spørreundersøkelsen «Elbilisten 2022» ønsker åtte av ti elbilister kortbetaling.

– Kontaktløs betaling med såkalt tæpping på ladestasjonen er den enkleste formen for betaling. Elbilforeningen håper regjeringen kommer elbilistene i møte og krever at dette betalingsalternativet må være på plass på hurtigladestasjonene, avslutter Bu.

Thomas Haug

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening

Av Thomas Haug, kommunikasjonsrådgiver i Norsk elbilforening

Next article