Skip to main content
Home » Grønn transport » Målet er grønne, utslippsfrie godsterminaler
Sponset

I Bane NOR gjennomføres det et pilotprosjekt der store containertrucker skal elektrifiseres. Det byr på mange utfordringer, blant annet å skaffe nok kraft så de store maskinene kan hurtiglades for å hindre driftsavbrudd.

– De små truckene våre ble elektriske for mange år siden, mens containertruckene, og de såkalte reachstackerne som både løfter semitraller og containere, bruker fossilt drivstoff. Derfor har vi vært ute etter å finne en elektrisk variant, men også løse utfordringen med hvordan disse kan lades opp raskt, for vi er avhengig av at containertruckene våre kan brukes hele tiden uten særlig driftsavbrudd, forklarer Ove Andre Algrøy som er regional terminalleder for Bane NOR Sør-Vest.

I Bane NOR så de for seg å oppgradere strømnettet på terminalen slik at de fikk nok kapasitet til å kunne bruke hurtigladere som var kraftige nok til å lynlade de store truckene.

– Men det ville medført enorme kostnader for oss å installere så mye kraft. Derfor måtte vi se på alternative løsninger og kom i dialog med selskapet Supercharge. De har etablert en ladecontainer som også inneholder en batteripakke fra Kverneland. Batteripakken gir nok ekstra kraft til å kompensere for kraftunderskuddet i nettet på terminalen mens det lades, og dermed sparer vi installasjonskostnadene for ekstra kraft, fortsetter Algrøy.

Foto: Rune Haugseng

Et ladehabitat

– Med løsningen vår klarer vi å levere all den ladekapasiteten som reachstackeren kan ta imot for å kunne lades opp raskest mulig. Det gjelder å benytte de små pausene i driften til lading, derfor er det vesentlig at ladingen går fort. Det går over dobbelt så fort med denne lynladeren på 350 kilowatt som det ville gjort med en vanlig lynlader på 150 kilowatt tilsvarende dem som benyttes i personbilmarkedet, sier Tore Amdal som er salgs- og markedsleder i Supercharge.

Med hovedkontor i Randaberg utenfor Stavanger, har Supercharge siden oppstarten i 2017 vokst betydelig og er nå en viktig aktør innen hurtiglading for industrielle formål. De har et spesielt fokus på tungbillading og på løsninger innen transport og logistikk.

Supercharge kaller løsningen de har utviklet for et «ladehabitat». Løsningen er robust, men samtidig så mobil at den kan flyttes til andre lokasjoner og skaleres med den ladeeffekt og batterikapasitet som ny lokasjon krever. Designet er en videreutvikling av tilsvarende ladehabitat levert til andre prosjekt med krav om mobil løsning i krevende klimatiske miljø.

Et knutepunkt for lading

Godsterminaler som Bane NOR’s terminal på Nygårdstangen utenfor Bergen er også viktige knutepunkt for logistikkselskapene. Derfor er det både naturlig og fornuftig at det blir tilbudt hurtiglading til lastebilene som besøker terminalen.

– Vi har etablert et ekstra uttak som kan benyttes til å lade de elektriske lastebilene som kommer innom terminalen. De kan benytte Supercharge sin løsning for å topplade bilene mens de er på terminalen. Samtidig har vi laget et system som gjør fakturering av strømmen til logistikkselskapene enkel for Bane NOR, tilføyer Tore Amdal.

I tillegg til lynlading er det lagt opp til uttak på vanlig stikkontakter for annet forbruk som for eksempel strømuttak til kjølecontainere som står på terminalen.

Som for lynlading av lastebilene så akkumuleres kostnadene av forbrukt strøm som kundene som Bane Nor benytter seg av. Systemet skal være lett og bruke og lett og administrere.

Foto: Rune Haugseng

En vellykket pilot

– Vi er i et ukjent marked, der maskinene ikke er levert enda. Supercharge har vært i tett dialog med reachstackerprodusenten Kalmar og sammen funnet frem til gode løsninger. Samarbeidet med Supercharge har vært godt og konstruktivt, med mange ukjente faktorer. Alle har gått inn for at vi skal finne løsninger som fungerer. Det har vært krevende for alle, men veldig interessant. Nå får vi snart en grønn terminal på Nygårdstangen der vi kan lade alle typer kjøretøyer, og etter hvert er målet at Bane NOR skal få tilsvarende løsninger på alle de tolv godsterminalene vi har i Norge, avslutter Ove Andre Algrøy i Bane NOR.

Kvalitetsleverandør av hurtigladere

Supercharge leverer hurtigladere til ulike behov og bransjer

Av Tom Backe

Next article