Skip to main content
Home » Grønn transport » Smart, bærekraftig veibelysning
Sponset

Intelligate er ny teknologi som erstatter tradisjonell veibelysning. Kombinert med miljøvennlige materialer, gir det sikker drift, lavere vedlikeholdskostnader og økt trafikksikkerhet.

– Vi har noen kreative sjeler hos oss som begynte å se på likestrøm på gatebelysning, i stedet for vekselstrøm som brukes i dag, sier Yngve Listerud Thoresen, styreleder i Intelligate. Intelligate AS er et oppstartselskap som eies av Laje AS, Lena Metall AS og Vaager Innovasjon.

Likestrøm har mye større rekkevidde enn vekselstrøm. Vekselstrøm har en rekkevidde på 1 til 1,5 kilometer. Strømmen tapper seg over tid, og når spenningen ikke er tilstrekkelig, må man sette opp et nytt strømforsyningsskap som gir strøm på en ny strekning.

– Ved å bruke likestrøm, vil vi få opptil tidobbel rekkevidde, og vi kan redusere antall strømforsyningsskap og strømabonnement, sier Listerud Thoresen.

Yngve Listerud Thoresen

Styreleder i Intelligate

Sikrer driften

Med dagens løsning, står hele strekningen mørk dersom ett gatelys kortslutter. Det er sårbart. Ved likestrøm kan man ha strøm fra begge ender, og det er kun den ene stolpen som kortslutter som blir mørk.

– Hver mast har mulighet for redundant fiber og likestrøm hele døgnet. Slik sikres driften. Feil på tilførselen fra en side resulterer ikke i nedetid på anlegget, sier Listerud Thoresen.

Resirkulerbart materiale

– Dagens stål- eller kreosotimpregnerte master byttes ut med miljøvennlige aluminiummaster. Aluminium ruster ikke, og er 99 prosent resirkulerbart. Det er mye urenheter i stålet som gjør at det ikke er like resirkulerbart, sier Listerud Thoresen, og forteller at de samarbeider med SINTEF Manufacturing på Raufoss for å lage bærekraftige aluminiummaster.

Uendelige muligheter med 5G

Men Intelligate leverer mer enn bare lys. De leverer også sensorhotell. Og med 5G, er mulighetene uendelige. Listerud Thoresen ser blant annet for seg at man kan overføre data ved trafikkulykker og at ambulansen kan ta røntgen på vei til sykehuset, og sende det over, så teamet står klart når pasienten kommer inn.

– Det finnes uendelige muligheter. Vi kan telle trafikk, overvåke trafikk, varsle om dyr i veibanen, overvåke brøytekanter, vær, ising, duggpunkt, og få mer kontroll på værsituasjonen, vei og føreforhold, sier styrelederen.

Dette vil igjen gi redusert miljøpåvirkning i form av mindre salting, mindre kjøring med brøytebiler, færre utrykninger og lavere transportkostnader.

Les mer om Intelligate og deres arbeid på intelligate.no.

To pilotanlegg

Listerud Thoresen forteller at de allerede har to pilotanlegg. En gang- og sykkelvei på Gjøvik i samarbeid med Gjøvik kommune, og en fylkesvei gjennom Kapp sentrum i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

– Dette er veldig spennende, og jeg er helt sikker på at vi bare så vidt har sett starten. Alt ligger til rette for at vi vil se en betydelig utvikling fremover, sier Listerud Thoresen.

Av Marte Frimand

Next article