Skip to main content
Home » Grønn transport » Grønn skole med byen som klasserom
Sponset

Bærekraft og by er kanskje ikke to ord som ofte assosieres med hverandre, men Stavanger urban folkehøgskole vil bevise at urbant også kan være grønt. 

Stavanger urban folkehøgskole (StUF) er en splitter ny folkehøgskole med fokus på det grønne skiftet. På denne skolen er det byen som er klasserommet. Skolen har plass til totalt 140 miljøengasjerte elever, som vil få bryne seg på både praktiske og teoretiske utfordringer med tema rundt det grønne skiftet og bærekraft. 

Byen som klasserom

Geir Bakken er grunnlegger og også rektor for den nye skolen. Sammen med resten av interessegruppen har han utarbeidet et variert fag- og linjetilbud de mener vil engasjere. Siden det er i byene det grønne skiftet først må skje, trengs en folkehøgskole som svarer klart på byens grønne utfordringer. 

– Når det gjelder grønn mobilitet, vil den viktigste mobiliteten først og fremst måtte foregå inni hodene våre. Først når vi er klare til å bevege oss fra et ensidig antroposentrisk natursyn til et blikk som ser oss mennesker i et større samspill, kan vår mobilitet bli grønn, sier Bakken. 

Om dette ikke skjer, mener han vår mobilitet vil styrke alt som er grått. Dette er en av grunnene for etableringen av StUF, en skole som skal ha det grønne skiftet som læreplan. 

Norges første urbane folkehøgskole vil ikke bare ha betydning for ungdom lokalt og regionalt, men også for ungdom i hele landet. Les mer på stufskole.no.

Engasjerer mange

StUF sin kommende rektor forteller at det er en voksende uro blant unge mennesker for dagens og fremtidens klimautfordringer. 

– De vet at de er framtiden, og at de er her allerede. Heldigvis stiger deres engasjement raskere enn havnivået. Også kravet til kunnskaper om det grønne skifte øker. Vi vil at deres engasjement i klimakampen kan få bli til kunnskaper og kompetanse som også er ønsket og etterspurt, i anbud, bedriftsprofiler og i ansettelser, sier han. 

 – Det grønne skiftet kan vi bare få til sammen, derfor trengs det et grønt og felles handlingslaboratorium midt i byen for frivillighet, læring og næring, legger Bakken til. 

Skal dyrke takhager og samspill

Urbant landbruk er en av linjene elevene på den urbane folkehøgskolen kan velge mellom. 

– Dette er et spenstig prosjekt i samarbeid med blant annet restauranter, kommunen og næringslivet. Målet med prosjektet «Tusen tak for maten Stavanger» er å skape og drive dyrkings- og beredskapshager på tusen tak i Stavanger. Det er et hårete mål, men med årene er vi sikre på at vi vil klare det, sier han.  

Linjene på StUF handler på ulike måter om hvordan en by skal klare en grønn transformasjon. 

– Man forutser at organisasjoner og bedrifter som lykkes med et grønt skifte vil bli fremtidens vinnere. StUFs hovedtemaer – kunnskaper om det grønne skifte og helsefremmende urbanisme – fyller et behov allerede og blir bare større i tiden som ligger foran oss, sier Bakken.

 En drøm

Søknadsprosessen er allerede i gang, og ungdom som syns et år på en urban folkehøgskole høres fristende ut, kan søke helt frem til skolestart 22 august. 

– De to første årene skal skolen leie lokaler før vi vil komme på plass i permanente lokaler i Stavanger øst, sier han, og legger til at han gleder seg veldig til å komme i gang.

– Jeg har drømt lenge om å kunne gjøre dette, og som lærer har jeg tenkt mye på hva jeg kan gjøre for å skape en grønnere verden. Det å få være med på å grunnlegge en ny skole som StUF føles derfor veldig meningsfullt, sier Bakken. 

Av Katrine Andreassen

Next article