Skip to main content
Home » Grønn transport » Debatt: Med økte kostnader for bileiere bør bildeling fremmes som et reelt alternativ
Sponset

Med markante økninger i både drivstoff og rentekostnader, løftes el-bilen som et gunstigere alternativ til personbiler med fossilt drivstoff. Det savnes derimot bildeling som et reelt alternativ!

Det har vært en utvikling fra mange års vekst og velstand, til krig i Europa. Dette har bidratt til både stigende renter og høy inflasjon. Folk flest har fått en redusert disponibel inntekt, og en hverdag preget av mer usikkerhet leder til et ønske om å redusere kostnader.

en artikkel publisert i Aftenposten diskuteres de økte kostnadene ved det å eie bil. Det henvises til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFVs) årlige undersøkelse for kostnader av bileierskap, der økte renter og drivstoffkostnader dramatisk påvirker årets regnskap. Det hevdes at det er nærmere 30 000 kroner å spare for nåværende og kommende bileiere gjennom å kjøre el-bil sammenlignet med en bensinbil til samme pris. Ved å ta en nærmere titt på rente- og drivstoffkostnader finnes det også penger å spare inn.

Men spørsmålet vi må stille oss er hvorfor løftes ikke bildeling som et alternativ til privateide biler? For en bærekraftig fremtid avhenger av at vi deler på godene. Mens privatbil har blitt en krevende og dyr forpliktelse, er delebil blitt det som gir enkelhet og frihet. Noe som gavner både lommebok og miljø. Å eie en bil medbringer store økonomiske forpliktelser, gjennom vedlikehold og ansvar. I stedet for å kjøpe en bil, kan du heller dele kostnadene med andre i det som kalles bildeling eller bilkollektiv. Det kan bli vesentlig billigere enn å eie bilen selv.

Betal kun for det du bruker

At det er dyrt å eie en bil, er noe alle vet. Stigende bensinpriser og økte bompenger slipper man rett og slett ikke unna. Det mange derimot ikke tar i betraktning er de uforutsette kostnadene som kommer med å eie en bil, utover de faste utgiftene som lån og drivstoff. Ta i betraktning alt fra verdifall, forsikring, parkering, bompenger, bilvask, spylevæske, vindusviskere, EU kontroller, lyspærer, oljeskift, service og reparasjoner, samt nye dekk, så viser et enkelt regnestykke at kostnader ved å eie bil kan bli overraskende høye. Noen kroner her og der blir raskt store summer per år.

Vi er et godt alternativ for å bespare både lommebok, miljø, samt tid og ressurser. Det er selvsagt individuelt, men en gjennomsnittlig bil koster rundt 80-100 000 kroner i året, mens vår gjennomsnittlige bruker har 10 – 20 000,- kroner i kostnader til bildeling. Selv er jeg storbruker og plussmedlem, men jeg bruker fremdeles ikke for mer enn 50 000 i året (eksakt 43 007 kroner de siste tolv månedene, inklusive månedskontingent).

Grønnere og bedre miljø

Å dele bil med andre kan derfor enkelt spare deg for tusenvis av kroner hvert år og er et godt alternativ for mange. I Bilkollektivet ønsker vi å bidra til et grønnere og bedre miljø med færre biler og mindre unødvendig kjøring. Gjennom et medlemskap får du tilgang til en rekke ulike biltyper, og som medeier får du rabatt på bruk. Du kan også enkelt leie bil uten å være medeier, gjennom Bilkollektivets app.

Bildeling har hatt en eksplosiv utvikling de siste tiårene og er sett som et alternativ til de som fortsatt trenger bilen til ulike formål, der andre transportformer ikke er den mest praktiske transportmetoden. Det er rett og slett en smartere, mer bærekraftig og billigere måte å ha bil på.

FAKTA

Ideen bak Bilkollektivet startet da en vennegjeng fra Fremtiden i våre hender, Natur og ungdom og Naturvernforbundet ble enige om å dele på noen få biler istedenfor å kjøpe én hver. Kort tid etterpå, i 1995, ble Bilkollektivet stiftet som andelslag.

Siden da har vi utviklet oss til å bli en av Norges største leverandører av bildeling. En profesjonell aktør i et konkurranseutsatt marked. Men også en litt annerledes aktør som fremdeles bærer med seg de ideelle verdiene og organisasjonsformen den er tuftet på.

Les mer på bilkollektivet.no

Av: Morten Munch-Olsen, direktør for bildelingstjenesten Bilkollektivet

Next article