Skip to main content
Home » Grønn & bærekraftig fremtid » Rittal møter utfordringene i elektrifiseringen med skreddersydde løsninger
Sponset

Energiomstillingen skrider frem i et stadig raskere tempo, det øker også energisektorens kostnadspress. Samtidig kreves det en utvidelse av strømnettet for å sikre forsyningssikkerheten.

– Standardiserte og fleksible løsninger blir stadig viktigere, forteller Håkan Persson, Skandinavisk Business Unit Manager for Energy & Power Solutions i Rittal.

Håkan Persson

Skandinavisk Business Unit Manager for Energy & Power Solutions i Rittal

– Elektrifisering er en kritisk del av det grønne skiftet. Problemet er når infrastrukturen ikke har kapasitet til de mengdene energi og elektrisitet som kreves for å elektrifisere industrien og samfunnet vårt. – Det er et stort behov for å bygge ut nettet, da kreves det nye løsninger som kan produseres etter en standard, i store mengder forteller Håkan.

– Vi tilbyr standardiserte systemløsninger hvor vi fokuserer på distribusjon. Det driver hele markedet fremover, når man snakker om energi og kraft. – Ta for eksempel elbiler som må lades. Det finnes ikke bare ett svar eller en løsning på hvordan vi skal kunne lade alle bilene, ettersom de blir flere. Vi må kunne lagre strømmen og distribuere den når det er behov. Det elektriske samnettet klarer ikke å levere nødvendig kvantitet og kvalitet, derfor trenger vi nye løsninger, som kan være lagring av fornybar energi.

Fremtidens energisystem er digitalt

Den pågående energiomstillingen og desentraliseringen av kraftkilder som vind og sol, utgjør mange utfordringer for industrien. Håkan mener det er standardiserte løsninger som gir kostnadseffektivitet og et kvalitetsnivå som må til: – Vi er med på å utvikle løsninger som så blir standard og som kan produseres i mengder. Våre systemløsninger har den fordelen at de møter bransjespesifikke krav samt har en høy tilgjengelighet. På denne måten kan vi hjelpe kundene våre med å møte fremtidens utfordringer.

Rittal er involvert i prosessen fra start til ferdig produkt, fra design til drift, ifølge Håkan er dette deres suksess strategi. – Vår erfaring og posisjon gir oss et unikt utgangspunkt. Vår styrke, er at vi kan tilby kunden tilpassede og komplette systemløsninger fra en og samme leverandør, avslutter Håkan Persson.

Rittal

Rittal AS er en ledende systemleverandør, med over 60 års erfaring innen innkapsling, klimakontroll, strømdistribusjon, IT-infrastruktur, programvare og service, Som et svar på bransjeutfordringer har de utviklet skreddersydde løsninger for energibransjen.

Next article