Skip to main content
Home » Grønn & bærekraftig fremtid » Grønne bygg gir utslippskutt på nivå med utfasing av alle bensinbiler
Klima og miljø

Grønne bygg gir utslippskutt på nivå med utfasing av alle bensinbiler

Katharina Th. Bramslev
Katharina Th. Bramslev
Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Feldberg

Bygg- og eiendomssektoren kan bidra til et stort jafs i nødvendige nasjonale klimakutt. 

Bygg har små egne direkte utslipp og blir derfor ofte glemt i klimasammenheng, men representerer den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren.

  • 40% av alle materialer går til bygg.
  • 19% av all trafikk i Oslo er bygge-og anleggstrafikk.
  • 40% av all energibruk går til drift av bygg.
  • Plassering av bygg og tilrettelegging for ulike transportformer ved byggene er avgjørende for utslipp fra landbasert transport.

En rekke pilotprosjekter de siste årene har vist at det er mulig å redusere klimagassutslipp fra nybygg eller rehabilitering med 40-50 prosent uten store merkostnader. Byggerier må da bestille lavutslippsmaterialer og innføre krav til fossilfri byggeplass. Hvis alle som bygger og rehabiliterer gjør dette, vil utslippene kunne reduseres med over fem millioner tonn CO2 per år. Vi har regnet ut at det tilsvarer årlig utslipp fra minst 2,3 millioner bensinbiler.

Mulig å halvere energibruken

I tillegg kan vi energieffektivisere både eksisterende og nye bygg. Arnstadrapporten som næringen leverte til kommunalminister Navarsete i 2010, viste allerede da at det er mulig å halvere energibruken i bygg. Bygg kan i såfall frigjøre rundt 20 prosent av Norges elektriske kraft, som da kan gå til elektrifisering av transport- og industrisektoren og til eksport.

Erfaringer fra de mange pilotprosjektene som er gjort, har vist at det hverken er teknisk vanskelig eller dyrt å planlegge, bygge og drifte på denne grønne måten. Viktigste grunn til at ikke alle gjør det, virker å være at gammel vane er vondt å vende. Det er lett å gjøre som vi pleier. Vi trenger en real dytt for å endre oss.

De mest framoverlente eiendomsaktørene brøyter vei. 50 av våre medlemmer har forpliktet seg til å gjøre grep som monner for å redusere klimagassutslipp. Det er oppløftende, men for å utløse hele utslippspotensialet kan myndighetene bidra.

Myndighetene må bidra

Vi har sett at elbilincentivene virker. Med parallelle tiltak kan myndighetene omstille bygg- og eiendomsbransjen og oppnå en klimagevinst som er minst like stor. Dokumentert grønne bygg kan for eksempel få forrang i saksbehandlingskøen hos kommunen, og de kan få avgiftslette ved for eksempel eiendomsskatt.

Vi foreslår også at kravene i boliglånsforskriften og andre føringer på bankenes utlånspraksis favoriserer bærekraftige boliger. For eksempel kan egenkapitalkravet for sekundærboliger i Oslo (som oftest benyttes til utleie) senkes fra 40 prosent til 30 prosent når boligen møter definerte bærekraftkrav. 

Det er en risiko for at klimahensyn vil komme i skyggen av fokus på å redde arbeidsplasser og gjenoppbygge økonomien etter pandemien, både fra myndighetenes og næringslivets side. Det må vi unngå, for klima- og miljøutfordringene er fortsatt like alvorlige. Det trenger ikke å være noen motsetning mellom omstilling til en ny økonomi og en tilpasning til en grønn hverdag, snarere tvert imot hvis dette ses i sammenheng.

Fakta

Grønn Byggallianse er en ideell medlemsorganisasjon med nær 300 medlemmer fra hele verdikjeden i byggsektoren. Grønn Byggallianse har som formål å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor – for og med næringen.

Av Katharina Th. Bramslev, Daglig leder Grønn Byggallianse

Next article