Home » Grønn & bærekraftig fremtid » Eksempler på hva vi kan gjøre for å kutte i klimagassutslipp
Generasjon plast

Eksempler på hva vi kan gjøre for å kutte i klimagassutslipp

Trikk i Oslo
Trikk i Oslo
Foto: Unsplash

FNs klimapanel har foreslått noen konkrete tiltak for å kutte i klimagassutslipp:

1. Energisektoren må bli bærekraftig

Utslippene fra energiproduksjon utgjør den største andelen av verdens klimagassutslipp. FNs klimapanel mener vi må redusere utslippene fra energisektoren med 90 prosent sammenlignet med 2010, i perioden 2040-2070. Da er det viktig å bygge ut vann-, vind-, og solkraftverk, fremfor olje og kullindustri.

2. Byene må bygges på en klimavennlig måte

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, og andelen kommer til å stige til 64-69 prosent innen 2050. Når byene skal bygges ut må det legges til rette for lave utslipp. Bygninger og infrastruktur må ikke være avhengige av fossile energikilder, og det må satses på kollektivtransport.

3. Menneskers forbruk og livsstil må være bærekraftig

Vanlige folk kan også bidra til å kutte i klimagassutslipp. Vi kan:

  • reise mer med kollektivtransport
  • velge produkter som har god kvalitet, og som er produsert på en bærekraftig måte
  • kaste mindre mat
  • spise mindre kjøtt

Kilde: FN-sambandet // FNs klimapanel

Neste artikkel