Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Vil bli Norges sentrum for grønn industri
Sponset

Norcem skal fange og lagre CO2 som del av Langskip, Yara skal gjøre sin gjødselproduksjon grønn ved elektrifisering og Inovyn har lansert sine hydrogenplaner. Arena-klyngen Industrial Green Tech (IGT) konkretiserer nå flere av samarbeidsprosjektene som vil halvere regionens 2,5 millioner tonn CO2-utslipp.

– Vi utvikler et fellesanlegg for mottak og separasjon av CO2 fra industrien, som alle bedrifter kan koble seg på. Hydrogen skal erstatte fossilt drivstoff i produksjonen, og vi forsker på klimapositive teknologier som vil fjerne mer CO2 enn det slippes ut, sier daglig leder i IGT, Irene Siljan Vestby.


Irene Siljan Vestby

Daglig leder, IGT

20 prosent av norsk industris klimagassutslipp kommer i dag fra Grenland. Arena-klyngens mål er å fjerne alle utslipp av klimagasser og utvikle teknologi som ikke skaper nye utslipp.

– Innen 2040 vil vi bli verdens første klimapositive industriregion, sier Vestby.

VM i grønn omstilling

Parisavtalen setter rammene for fremtidens industriproduksjon. Norsk industri konkurrerer mot resten av verden om å få til dette. Fabrikkene drives av multinasjonale selskaper, og de «shopper» produksjonssteder utfra de gunstigste rammebetingelsene.

Anne Cathrine Syversen

Prosjektleder, IGT

– Vi trenger investorer som ønsker å satse på industrien vår og omstillingen vi skal gjennom. Vi trenger flere samarbeidspartnere fra næringen. Vi er også helt avhengige av at staten og politikerne skjønner at dette haster, og at de er med og drar lasset, sier prosjektleder i IGT, Anne Cathrine Syversen.

Hun forteller at klyngens bedrifter gjør mye bra, men at det fremdeles er en vei å gå.

– Etter hvert vil markedet etterspørre produkter med lavt karbonavtrykk, og de som har lykkes i omstillingen vinner, sier hun. 

Samarbeid er viktig for å oppnå større effekt. Prosjektet om felles klimaløsninger i Grenland gir større utslippskutt for hver klimakrone. En infrastruktur for felles CO2-håndtering vil for eksempel bli rimeligere enn at hver bedrift har hvert sitt anlegg.

Sikrer norske arbeidsplasser

Norges største industriregion, Grenland, har cirka 6000 arbeidsplasser tilknyttet industrien. Hvis disse og tilsvarende arbeidsplasser i Norge forøvrig skal bestå og danne grunnlag for norsk velferd, må norske myndigheter lede an i omstillingen. De trenger en pilotregion som kan vise vei.

Jarann Wold Pettersen

Styreleder, IGT

– Grenland er et godt utgangspunkt for en nasjonal pilot. Her er det et bredt samarbeid og godt utviklet infrastruktur. Prosjektene og teknologiene vi bygger opp her, kan overføres til andre industristeder i Norge, sier styreleder i IGT, Jarann Wold Pettersen.

Vi trenger investorer som ønsker å satse på industrien vår og omstillingen vi skal gjennom. Vi er også helt avhengige av at staten og politikerne skjønner at dette haster, og at de er med og drar lasset.

Grenland er et svært attraktivt etableringssted og flere store etableringsplaner ligger nå på bordet. Dette kan gi mellom 2.500-3.700 nye industriarbeidsplasser, og med ringvirkninger 12.000-16.000 nye arbeidsplasser.

Skal sikre Norge inntekter

Fastlandsindustrien må på sikt erstatte deler av Norges eksportinntekter fra olje og gass. Tall fra Herøya Industripark viser at virksomhetene i industriparken i 2018 omsatte for cirka 13 milliarder kroner, med en eksportandel på 85 prosent. Å gå i bresjen for at norsk industri blir utslippsfri er avgjørende for at arbeidsplasser i Norge bevares og eksporten går opp. 

– Mange av bedriftene i vår region er internasjonalt eide, og de produserer varer og tjenester som verden trenger også i fremtiden. Ved å nå vårt mål vil disse bedriftene bidra til at Norge når sine klimamål samtidig som vi sikrer eksportinntektene, sier Vestby.

Les mer om IGT og deres ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion her!

Journalist: Katrine Andreassen

Next article