Skip to main content
Home » Grønn omstilling » TotalEnergies satser bredt innen fornybar energi
Sponset

Konsernet vi kjenner som Total, heter nå TotalEnergies, et selskap med fokus på fornybar energi og klare ambisjoner i det grønne skiftet. Navnebyttet handler om mye mer enn fargerik innpakning.

– Det ligger reelle endringer bak det nye navnet og den nye logoen. Fargene viser spekteret i satsingen vår, fra tradisjonell olje i rødt, gass og LNG i blått, til fornybar energi, som biomasse, sol og havvind i grønt og gult, forklarer Managing Director og Country Chair for TotalEnergies i Norge, Phil Cunningham.

Phil Cunningham

Managing Director og Country Chair for TotalEnergies i Norge

– Designet er fremadskuende og lekent, som et frempek mot den bærekraftige fremtiden vi bygger.

TotalEnergies er en verdensomspennende produsent av forskjellige energiformer, med sol- og vindprosjekter verden over. Norge er et av fokusområdene der den internasjonale giganten ivrer etter å bidra positivt til det grønne skiftet.

Norsk havvind innen 2030

– Vi produserer allerede kraft fra havvind, blant annet i Storbritannia, og har store ambisjoner om å følge opp i Norge. Et viktig norsk prosjekt er Trollvind, som skal forsyne olje- og gassinfrastruktur med bærekraftig strøm, samtidig som det styrker kapasiteten i Bergensregionen. Gjennom Skjoldblad, som vi eier sammen med Iberdrola og Norsk Havvind, vil vi bidra til energiskaping i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, forhåpentligvis innen slutten av tiåret, sier en entusiastisk Cunningham.

– TotalEnergies har også et forskningssenter her i Stavanger, med om lag 20 spesialister, som blant annet jobber med det grønne skiftet, så som havvind, men også med fangst, transport og lagring av CO2, som er avgjørende for å nå klimamålene. Vi eier en tredjedel av Northern Lights, med lagringsanlegg i Øygarden, verdens første kommersielle aktør som lagrer CO2 fra tredjepart, trygt under havbunnen, legger han til.

TotalEnergies’ bærekrafts- og klimautviklingsrapport av i år fremhever sol, vind, hydrogen og biogass som viktige fokusområder for selskapets virksomhet, som alt er under full utvikling.

– En fjerdedel av investeringene våre allokeres til fornybar energi, som elektrisitet eller det vi kaller nye molekyler, som kan nyttiggjøre seg fornybar kraft i fremstillingen av karbonfritt hydrogen eller blått hydrogen, der CO2 ekstraheres fra gassen vi bruker i fremstillingen, og lagres i lagringsfasiliteter som Northern Lights, forteller Cunningham.

– Vi produserer allerede kraft fra havvind, blant annet i Storbritannia, og har
store ambisjoner om å følge opp i Norge, sier Managing Director og Country Chair for TotalEnergies i Norge, Phil Cunningham. Bildet viser støttefartøyet «Wind Orca» under montering av en turbin på det skotske Seagreen-feltet. Foto: Ghislaine Desbois

Norge gunstig posisjonert

– Nå ser vi nærmere på hvordan denne teknologien kan komme til nytte her, for Norge har potensial for å posisjonere seg meget fordelaktig i verdikjeden, med store mengder gass og fornybar energi.

Grunnleggende endringer er tydelig i gang, og vi ba Cunningham beskrive selskapets salgsmiks, og hvordan den fremtidige energimiksen kommer til å se ut.

– Som selskap har vi brukt mye tid og krefter på å analysere mulighetene, med modeller basert på Parisavtalen. Det har gitt en vurdering som avviker litt fra IEAs. Vi tror veksten i energi-etterspørselen vil fortsette. Bare i Afrika lever millioner av mennesker i dag helt uten strøm, noe vi ønsker å bidra til å skaffe dem. Den globale befolkningsveksten, som ytterligere forsterker energietterspørselen, fortsetter. Det er en utvikling vi må være forberedt på.

Øker fornybar-investeringene

– Innen 2030 forventer vi at 20 prosent av energimiksen vår er fornybar. For øyeblikket består den av to like deler olje og gass, med ni prosent bio-elektrisitet på toppen. I fremtiden vil oljekomponenten ligge på om lag 30 prosent, da olje forblir et nødvendig produkt. 30 prosent kommer til å være lav-karbon gass. Samtidig vil vi ha økt produksjonen av elektrisitet fra fornybare kilder, som sol og vind, med 15 prosent, i tillegg til fem prosent hydrogen og biomasse. Alt nå ser vi stadig flere flyselskaper fly på bærekraftig drivstoff, og gjør regning med en omfattende utvikling, også på dette området, spår han.

– Hovedambisjonen vår er å tilby mer energi som er renere og mer bærekraftig. «Bærekraftig» innebærer ikke bare mindre karbon. Det omfatter også alle bærekraftsmål, som miljøvern, rettigheter i arbeidslivet og livskvalitet, for å nevne noe. Som et ansvarlig selskap tar vi hensyn til dette, samtidig som vi arbeider for det grønne skiftet, sammen med samfunnet for øvrig. Vi er medlem av FNs Global Compact, og arbeider innenfor rammene av FNs bærekraftmål.

Bakkemonterte solcellepaneler i Hérault, Frankrike, som er utviklet av TotalEnergies. Foto: NK Production

TotalEnergies’ ambisjon er å bli en av verdens fem ledende produsenter av fornybar energi innen 2030.

– Vi vil nå målet gjennom betydelige grep i dag og reelle planer, som jeg nylig hadde gleden av å presentere for våre ansatte i Norge, fra en inngående forståelse for klimasituasjonen, via to-graders målet eller bedre, til hvordan energimiksen, utslippsreduksjon og energi-infrastrukturen bør se ut i 2030 og 2050. Siden 2030 er praktisk talt i morgen, ønsker vi å finne de bærekraftige prosjektene , og nettopp derfor har vi ansatt forretningsutviklere i fornybar-segmentet verden over, inkludert her i Norge, sier han, og legger til:

– Bare halvparten av kapitalen vår går til å opprettholde petroleumsproduksjonen. Verden kommer fortsatt til å trenge petroleum, så vi kan ikke avvikle produksjonen. De resterende 50 prosentene vil bli brukt på fornybar-segmentet og energi-omlegningen. Vi snakker om store tall, mellom USD 13 og 16 milliarder de neste tre årene, selvfølgelig ikke bare i Norge. Halvparten vil gå til fornybart og strøm, så vi har et sterkt ønske om å få realisert havvind-prosjektene våre, og faktisk få produsert den nødvendige kraften. 20 prosent går til gass og LNG. Vi ser en økning innen LNG som fraktes med skip, spesielt i lys av utfordringene Russland eksponerer Europa for. De resterende fem prosentene forbeholdes de såkalt nye molekylene, som hydrogen, e-drivstoff og muligens ammoniakk.

– TotalEnergies har som mål å bli et av de store navnene innen hele spekteret av energiforsyning, og bistå samfunnet med en bærekraftig fremtid for alle. Samfunnet må også endre seg, og det ønsker vi å hjelpe til med som leverandør av fornybar energi, i håp om at folk har tillit til oss, vår historie, og evnen vi har vist til å levere store infrastruktur-prosjekter, trygt og ansvarlig, også for kommende generasjoner, avslutter Cunningham.

Av Jarle Petterson

Next article