Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Talenter forberedt på en bærekraftig fremtid
Sponset

Handelshøyskolen BI skal forme og forberede studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig framtid. Studieprogrammene ved Handelshøyskolen BI understøttes av forskningsbasert undervisning og bærekraft. På denne måten kan fremtidens arbeidstakere og ledere bidra med kompetanse og ferdigheter som er med på å løse klodens utfordringer.

– Våre kandidater skal inn i et arbeidsmarked som må jobbe i takt med bærekraftsmålene. BI skal være en brobygger mellom engasjerte talenter, og et næringsliv med et behov for nye strategiske retninger. Engasjementet rundt bærekraft er sterkt blant de unge. Vi skal forsterke dette gjennom å gi våre studenter nødvendig og relevant kunnskap, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Til høsten lanseres blant annet et nytt masterprogram i bærekraftig finans, i tillegg til obligatoriske kurs på både bachelor og masternivå knyttet til bærekraft. Samtidig tilbyr de etter- og videreutdannings studier innenfor Grønn vekst og konkurransekraft, Bærekraftige strategier og innovasjoner, samt Sirkulær økonomi og konkurransekraft.

Bærekraftsrapport

BIs årlige bærekraftsrapport viser at det gjennomføres variert forskning som svarer på samtlige av FNs bærekraftsmål og som er relevant for å drive samfunnet framover i positiv retning.

Gjennom BISO Impact ønsker vi å sette fokus på at grønn omstilling også betyr innovasjon og nye markedsmuligheter.

– Jeg er stolt av det viktige arbeidet forskerne våre gjør. Samfunnet er avhengig av at vi i jobber smartere, omstiller oss raskere og skaper verdier av tanker som ennå ikke er tenkt. BIs forskning styrker samfunnets forståelse for viktigheten av gode forretningsmodeller, profesjonelle virksomheter og en bærekraftig økonomi, sier Henjesand.

På lag med studentene

I oktober 2019 lanserte studentorganisasjonen ved BI prosjektet «BISO Impact» der hensikten er å «engasjere, inspirere og styrke studenter og unge bedriftsledere i arbeidet med å sikre en trygg og bærekraftig fremtid».

Rektor berømmer initiativet og peker på at et av de viktigste bærekraftsmålene er å utvikle kompetansen og engasjementet til studentene som skal ut i arbeids- og samfunnsliv. I denne forbindelse skal BISO Impact blant annet involveres i utviklingen av læreplan på bærekraft, holdningsskapende arbeid gjennom sosiale medier og bistå øvrige studentutvalg.

Marius Clem

Leder for studieorganisasjonen BISO

– Gjennom BISO Impact ønsker vi å sette fokus på at grønn omstilling også betyr innovasjon og nye markedsmuligheter.  Sammen med BI integrerer vi denne tankegangen i studentorganisasjonen med egne underavdelinger i både Oslo og Trondheim der hensikten er å skape arenaer som engasjerer og inspirerer. Slik skal vi dyktiggjøre unge bedriftsledere for å utvikle de nødvendige ferdighetene for å skape en bærekraftig fremtid, sier leder for studieorganisasjonen BISO, Marius Clem.

Journalist: Marte Frimand

Next article