Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Slik kan tungtransporten bli utslippsfri
Grønn omstilling

Slik kan tungtransporten bli utslippsfri

I 2021 slapp tunge kjøretøy og varebiler ut mest av alle i hele transportsektoren. Foto: Unsplash

Skal verden klare en grønn omstilling, er vi avhengige av en grønn transportsektor. Innen 2050 skal alle kjøretøyene til sjøs, lands og i lufta være helt utslippsfrie, og for at Norge skal nå sine klimamål må vi halvere utslippene på syv år. Nå er tida kommet for de tunge kjøretøyene. 

I 2021 slapp tunge kjøretøy og varebiler ut mest av alle i hele transportsektoren. Det er nesten tre millioner personbiler mot cirka 330 000 lastebiler og tunge varebiler, men likevel er de samlede utslippene høyere. En lastebil slipper faktisk ut 20-45 ganger så mye som en personbil i året! Det er viktig å beholde kjøps- og bruksincentivene for personbiler så vi når utslippsfritt personbilsalg i 2025. Dette kan faktisk bli det første klimamålet norske politikere klarer å nå. Men vi må ikke glemme nyttetransporten.

Ingvild Kilen Rørholt

Fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO, og forfatter av artikkel

Avhengig av et teknologiskifte

Å flytte gods bort fra lastebilene over på tog og båt bidrar til at utslippene går ned, men ikke nok. Skal vi klare å eliminere utslippene fra transporten, er vi avhengige av et teknologiskifte – vi må fra fossilt til fornybart. Dette peker også FNs klimapanel på som det viktigste grepet for utslippskutt i transportsektoren. Heldigvis får vi stadig flere biogasslastebiler på veien, og ellastebilene blir nå serieprodusert. Allerede er det nærmere 300 elektriske lastebiler i Norge, mye takket være de store transportørenes egne utslippsmål og innsats. 

Behov for flere virkemidler

Men disse må bli mange fler. Skal vi få til store utslippskutt og grønn omstilling av tungtransporten, må det komme flere virkemidler fra politikerne. Lade- og fylleinfrastrukturen må på plass før bilene, og man må få støtte til å bygge ut både sakte- og hurtiglading på varesentraler og depoter. Her må Enova og Statens Vegvesen på banen. Ellastebiler er fortsatt mye dyrere, så støtten fra Enova må øke fra 40-60 prosent av merkostnaden. Med disse grepene, sammen med forutsigbare bompengefordeler for biogass og elektriske lastebiler, og krav om grønn transport i anbud, kan lastebilene faktisk bli utslippsfrie før personbilene.

Alle kan bidra

I Oslo kommune har de stilt krav om utslippsfri varelevering til kommunen. Vi vet at  dette har vært utslagsgivende for å få flere elvarebiler i Oslo. Nå er det på tide at alle tar i bruk dette virkemiddelet. Går det an å få ting levert utslippsfritt? Ja, da vil vi ha det levert utslippsfritt. Du som leser dette kan også være med, enten på jobben, på fritiden eller for levering hjem til deg. Sånn kan vi sammen sørge for å omstille norsk transport til en grønn transport, så fort som mulig.

Next article