Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Skal få hele Trondheim i energi-pluss
Sponset

Trondheim er utpekt av EU-kommisjonen som europeisk fyrtårnsby for grønne energiløsninger. Det er utviklet løsninger for bedre energiutnyttelse og bruk av ny fornybar energi som for eksempel solstrøm, som nå demonstreres i Trondheim. Målet er å utvikle byområder som forbruker mindre energi enn det som produseres.

– En femtedel av energien tilgjengelig lokalt, blir ikke brukt. Vi har manglet løsninger for å utnytte energi effektivt nok. I +CityxChange lager smarte bygninger sin egen strøm gjennom solcellepaneler. Gjennom for eksempel smart og aktiv styring av solcelleproduksjon, varmepumper og ventilasjonsanlegg, kan de dele overskuddsstrøm med nabolaget, sier Bjørn Ove Berthelsen, prosjektleder for +CityxChange, Trondheim kommune.

Bjørn Ove Berthelsen

Prosjektleder for +CityxChange, Trondheim Kommune

Eksempelvis kan Powerhouse Brattøra i Trondheim levere like mye overskudd solenergiproduksjon på 24 timer som skal til for å flytte en stor Tesla 120 mil. I dag testes prosjektet ut i de to bydelene Brattøra og Sluppen. Målet er å koble på flere nabolag og bydeler, og etter hvert hele Trondheim.

– Dette er snakk om mer effektiv koordinering, styring, og bruk av lokale energiressurser. Det blir en form for sirkulærøkonomi, eller gjenbruk av strøm. Energi går ikke til spille, og vi kan utnytte energien og produsere mindre, sier Silja Rønningsen, hovedprosjektleder for +CityxChange, Trondheim kommune.

Silja Rønningsen

Hovedprosjektleder for +CityxChange, Trondheim Kommune

Forut for sin tid

Prosjektet startet opp i 2018. Da var denne måten å tenke mulige energiløsninger for framtida på, temmelig fjerne og langt unna.

– Norge har hatt god tilgang på energi til overkommelige priser. Sånn var det ikke i resten av Europa. I mange land måtte man ha god inntekt for å kunne ta seg en dusj eller lage julemiddag. Økende energipriser i deler av Norge gjør at vi må ta utfordringene på alvor også i Norge, sier Rønningsen.

Gjennom prosjektet, har også Trondheim forpliktet seg til å utvikle og teste løsninger, produkter og tjenester som hele Europa kan ta i bruk. Det kan komme norsk næringsliv til gode.

– Vi har fått 200 millioner kroner fra EU til dette. Prosjektet har flere dimensjoner, både lokalt og i Europa, og vi er veldig opptatt av den samfunnsmessige siden, sier Rønningsen.

Norskutviklet teknologi

Teknologien er norskutviklet, i samarbeid med blant annet partnere i Trondheim. Men prosjektet er langt mer internasjonalt. Rønningsen forteller at de jobber med 32 partnere fra ti ulike land, på tvers av siloer, land og hierarki. Og kanskje kan dette være løsninger som kan konkurrere med de allerede etablerte løsningene etter hvert.

– For å få til dette, så har den største suksessfaktoren vært samarbeidet mellom offentlig sektor, akademia og næringslivet, sier Berthelsen.

+CityxChange

Et EU-prosjekt skal få Trondheim til å gå i pluss. Det betyr at vi må utvikle smarte løsninger så vi bruker mindre strøm enn vi lager.

Av Marte Frimand

Next article