Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Ny tjeneste for ombruk av byggematerialer
Sponset

Byggebransjen ønsker å ombruke materialer, men det er mye som må på plass først. Hvor kan en finne ombrukbare materialer? Har materialene god nok dokumentasjon? Hvem tar risikoen ved et kjøp og salg? Hvordan gjør man det med logistikk og lagring? Hva er lov og hva er mulig?

– Det er store barrierer som gjør at selv om byggherrene ønsker å ombruke materialer, har det tidligere tatt for mye tid og ressurser å komme i mål, sier Johanne Thurmann-Moe, Co-founder av Rehub. Thurmann-Moe jobber som miljørådgiver, og sammen med kollega Sunniva Baarnes, så hun behovet for en markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer.

Johanne Thurmann-Moe

Co-founder av Rehub

Rehub er en tosidig markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel etter ombrukbare byggematerialer. Det er en åpen plattform som kan brukes av private så vel som bedrifter for å bidra til økt grad av ombruk samt en felles arena for sirkulær økonomi.

– Løsningen er brukerstyrt og reduserer avfallsmengden fra bygg for selgeren av materialer, samtidig som den også gjør det enklere å finne ombrukbare materialer til nye byggeprosjekter, og på den måten redusere det nye prosjektets klimagassutslipp, sier Thurmann-Moe.

Gjenbrukte materialer i Kristian Augusts gate 13. Foto: Rehub

Et fleksibelt system

– Hele visjonen til Rehub er at kjøpsopplevelsen skal være så lik et vanlig kjøp som mulig. Det skal gå sømløst. Vi ønsker å være en «one stop shop» for kjøp og salg av brukte bygningsmaterialer. For å lette prosessen for byggherrene, tilbyr Rehub ivaretagelse av de tjenestene som skiller kjøp og salg av en ny byggevare fra kjøp og salg av en brukt byggevare. Dette kan være å koble på ombrukskartlegger, ombruksrådgiver, teknisk testing og re-dokumentering, lagring og risikohåndtering, sier Thurmann-Moe, og legger til at det er et fleksibelt system som gjør at man kan komme inn i materialreisen, eller brukerreisen, på ulike steder.

– Kanskje har man materialer liggende på lager der alt er klarlagt, men at man mangler riktig kjøper. Det er ikke sikkert man trenger å bruke alle funksjonene i Rehub, men vi har tilrettelagt slik at vi skal svare ut alle problemstillingene man møter underveis i ombruksprosessen for å unngå at prosessen stopper opp, sier hun.

Markedsplassen er åpen for alle. Det er gratis både å laste opp materialer og å søke på det som finnes på siden. Skal man benytte seg av øvrige tjenester og funksjoner, må man ha et abonnement.

– Vi har også en gratis tilgjengelig mal på hva slags informasjon man må ha for å laste opp materialer, sier Thurmann-Moe.

Digital identitet

En del av Rehubs visjon, er å gi gamle bygningsmaterialer en ny, digital identitet, så det kommer inn i det sirkulære kretsløpet. Når det først finnes digitalt, ligger det der også for fremtiden, og man kan transportere det videre inn i nye modeller og databaser.

– Vi vil bruke åpne API-er så vi kan knytte oss til andre digitale databaser, sier Thurmann-Moe.

Hun understreker at Rehub ønsker samarbeid med andre aktører, og å bidra til at flere leverer tilhørende tjenester.

– Det finnes store mengder ombruksmateriale. Vi er sikre på at dersom vi jobber sammen om å skape en omforent metode å gjøre dette på, vil ombruksmengden bare akselerere fremover, sier hun.

Fakta Rehub

  • Rehub ble startet i 2018, og det har vært arbeidet med å teste ulike løsninger før det nå er bygget en digital plattform.
  • Rehub er utviklet som et innovasjonsprosjekt i Rambøll.
  • Rehub har som ambisjon å bli den nye bransjenormen når det kommer til ombruk.
  • Rehub er utviklet av rådgivende ingeniører i Rambøll med over ti års erfaring innen miljørådgivning.
  • Rehub er under utvikling og vil stadig få nye funksjoner og moduler.
  • Rehub vil tilpasses nye retningslinjer og standarder så fort det lanseres.
  • Rehub er foreløpig lansert i Norge, men ser gode muligheter for skalering av konseptet utover landegrensene.

Tekst: Marte Frimand

Next article