Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Norsk industriregion skal lede an i den grønne omstillingen: – Det handler om å bli best i verden
Grønn omstilling

Norsk industriregion skal lede an i den grønne omstillingen: – Det handler om å bli best i verden

- Vi er Norges viktigste industrifylke, og både Vestfold og Telemark har i et århundre vært verdensledende innen utvikling av teknologi, og omstilling. Foto: Eva Susanne Drugg

Vestfold og Telemark har lange tradisjoner innen industri og omstilling. Nå sikter fylket til topps, med mål om å bli verdens første klimapositive region.

– Det handler om å bli best i verden, i det som er den viktigste saken akkurat nå, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen.

Han refererer til den grønne omstillingen, og målet om å bli et nullutslippssamfunn.  

– Dette er seriøst fra min side, og seriøst fra industrien, fortsetter han.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark

Grønne investeringer

– Vi politikere kan legge mye til rette, men det er ute i industrimiljøene utviklingen skjer. Klimakrisen løses takket være ingeniører, teknologier, og bedrifter.

Han påpeker at det ofte er et negativt fokus på industriens fotavtrykk, men at problemene også kan by på en løsning. Dette ser han spesielt i den enorme utviklingen og investeringene i grønn teknologi i området.

– På Herøya – som er Nord-Europas råeste sted å drive industri – har vi nylig sett en enorm satsing på bærekraftige investeringer. Eksempler på dette er grønn ammoniakk, batteriteknologi, samt utvikling innen bærekraftig sementproduksjon i Brevik.

Norges viktigste industrifylke

Han legger til regionens lange tradisjoner innen industrien.

– Vi er Norges viktigste industrifylke, og både Vestfold og Telemark har i et århundre vært verdensledende innen utvikling av teknologi, og omstilling. Dagens Telemark vokste opp på kunstgjødsel og vannkraft, mens Vestfold ble store innen skipsfart og næringsvirksomhet knytte til shipping.

Riis-Johansen tror regionen trekker mye positivt fra det tette samarbeidet og synergieffekten i fylket.  

– De ulike delene av fylket har ulike historier og ulike typer næringer, men den dag i dag drar de nytte av hverandre, og næringslivet påpeker hvor viktige de forskjellige industriene er for hverandre.

Digitalisering

Fylkesordføreren har tro på at utviklingen bare skal fortsette i tiden fremover.

– Det handler om å være fremoverlent. Mange av arbeidsplassene og investeringsmulighetene i fremtiden er de vi fremdeles ikke vet finnes.

Likevel anslår han at mye vil bli drevet av digitaliseringen vi ser i samfunnet.

– Vi ser da mot datasentre og annet knyttet til denne utviklingen. 

Fylkesordføreren er klar i sin tale:

– Vi sikter til topps, og vi skal bidra til løsningen. Næringsliv og politikk er samkjørte, og da ligger alt til rette for en lys fortsettelse.

Av Morten Risberg

Next article