Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Nor-Shipping 2022 – arenaen for grønne havromsløsninger
Grønn omstilling

Nor-Shipping 2022 – arenaen for grønne havromsløsninger

Foto: Ilja C. Hendel

Nor-Shipping arrangeres 4.-7. april 2022 på NOVA Spektrum på Lillestrøm. Hovedtema er positiv #ACTION i havrommet med fokus på nye, bærekraftige løsninger.

Nor-Shipping er en av de største og viktigste internasjonale arenaene for shipping- og havnæringene, med nærmere 50 000 besøkende fra 85 land. Her møtes deltakere fra hele verden for å bygge nettverk, skape nye partnerskap og oppleve innovative løsninger og teknologi. Parallelt med alt som skjer på det 22 500 m2 store messegulvet på NOVA Spektrum, arrangeres events, konferanser og festligheter i Oslo. For å understreke bransjens behov for handling vil konferanser, seminarer og messen sette søkelys på #ACTION.

Ocean Leadership Conference

Nærmere 900 næringslivsledere fra hele verden forventes til åpningskonferansen Ocean Leadership Conference den 4. april. Kjente ledere, som tidligere generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen, Kjerstin Braathen, CEO DNB, og Remi Eriksen, CEO DNV, vil diskutere finansverdenens rolle når det gjelder avkarboniseringen av skipsfarten, og berøre sentrale temaer knyttet til hvordan skape lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller. Sidsel Norvik, Direktør for Nor-Shipping sier:

– Den 4.-7. april vil vi igjen samle den globale maritime industrien i Oslo og Lillestrøm. Nor-Shippings styrke ligger i evnen til å bringe ulike interessenter sammen for å bygge relasjoner, inspirere hverandre og inngå samarbeid. I april håper vi verden har åpnet opp, og at vi kan møtes ansikt til ansikt med mindre sosial distansering.

Blue Economy Hall – senter for bærekraftig utvikling

Messen representerer aktører fra hele spekteret av produkter og tjenester i maritim næring. I Blue Economy hallen vil utstillere fra nesten 50 land vise frem nye løsninger og teknologi som muliggjør bærekraftige suksess i havrommet. Blant annet vil NCE Maritime Cleantech samle sine medlemmer i hallen, og det samme vil amerikanske Washington Maritime Blue. Den 5. april arrangeres den 3. internasjonale Autonomy Summit og 6. april arrangeres en konferanse knyttet til kompleksiteten rundt hydrogen som maritimt drivstoff.

Blue Economy hallen er også stedet for Blue Talks som er debatter med fokus på fremtidige markeder og teknologi i havrommet. Temaene inkluderer blant annet autonomi, fremtidens drivstoff og infrastruktur, forretningsmodeller, grønn økonomi, politikk, innovasjon, samarbeid på tvers, teknologi og oppstartsbedrifter.

Tekst: Norshipping

Next article