Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Næringslivets klimaledere tar grep for mer natur
Grønn omstilling

Næringslivets klimaledere tar grep for mer natur

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere. Foto: Alexander Erikson

Urørt natur er uerstattelige verdier for oss og kommende generasjoner.

Det er ildrød alarm i naturen. Insektene dør fortere enn de klarer å formere seg, skrev Ole Mathismoen i Aftenposten nylig. Som representant for nærmere 60 av Norges største bedrifter inviterer nå Skift politikere, næringsliv og offentlig sektor til et kraftløft for naturen.  

Naturavtalen fra Montreal, med en målsetning om 30 prosent vern innen 2030, gir en ny retning for hvordan vi skal forholde oss til og behandle urørt natur fremover. Naturen er vår beste og viktigste medspiller i kampen mot klimaendringene. En rapport fra WWF viser at naturen har tatt opp 54 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp de siste ti årene.(1)

Vi er avhengige av naturen

Det finnes gode økonomiske insentiver for å ta bedre vare på naturen enn det vi gjør i dag. Mer enn halvparten av verdens BNP er avhengig av natur og tapet av natur innebærer økt risiko for næringslivet og bedriftene som er avhengig av den. Over 75 prosent av verdens avlinger, som gir frukt, grønnsaker, kaffe og kakao er avhengige av pollinering fra dyr. Tilsvarende er nær 90 prosent av ville, blomstrende planter avhengige av pollinatorer. Det ville kostet verden omkring 351 milliarder amerikanske dollar i året, tilsvarende hele Norges verdiskapning hvert år, om menneskene skulle gjort pollineringen av matavlinger selv. (2) Vi er en del av naturen, og den gir oss tjenester som er helt avgjørende for vår overlevelse og trivsel.  

Større forventninger til bedrifter

Næringslivet og offentlig sektor forvalter store arealer som gjennom bevisste valg kan bidra til mer natur og biologisk mangfold. Skift har i samarbeid med Storebrand og Asplan Viak utviklet en veileder for hvordan man kan transformere grønne gressørkener til matfat for humler, andre bier og pollinerende insekter. Veilederen viser hvordan en kan sikre naturmangfold ved å anlegge blomsterenger, spiselige landskap, prydbeplanting for pollinatorer eller gjennom vann som ressurs.     

Vi oppfordrer næringslivet til å vise vei på egne eiendommer og gjennom ansatte og kunder som forvalter eiendommer. Heldigvis ser vi en sterkt økende bevissthet rundt klima, natur og bærekraft. Økt fokus på naturtap internasjonalt og nasjonalt, betyr større forventinger og krav til bedrifter. Natur og naturrisiko er også perspektiver som i økende grad tas inn i beslutningsprosesser i norsk næringsliv. Vi har nok kunnskap, rapporter og utvalg. Vi kan snu nedgangen i naturmangfoldet og restaurere svekkede økosystemer, men da må vi handle og spille på lag med naturen. Vel så mye handler det om en holdningsendring.  

Vi inviterer nå alle som ønsker å lære mer inn i samarbeidet om mer natur og håper vi ser flere «rotete» plener når vekstsesongen starter.

[1] WWF (2022) (https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?6878466/Uncovering-Nature-Climate-Action)

Av: Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere

[2] Deloitte (2022). Naturavtalen og naturrisiko (https://mkto.deloitte.com/rs/712-CNF-326/images/deloitte_naturavtalen_naturrisiko_rapport_2022.pdf)

Next article