Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Næringsbygg vil bli avgjørende for det grønne skiftet
Sponset

Skal vi lykkes med å nå klimamålene, er næringsbygg en forholdsvis enkel kilde til raske energibesparelser.

– Vi har dårlig tid, sier Kristian Aarstad Vennemoe, daglig leder i Å Insite.

Kristian Aarstad Vennemoe

Daglig leder i Å Insite

Han refererer til klimamålene om reduserte utslipp innen 2030, og nullutslipp i 2050. Skal dette bli mer enn en ønskedrøm, må det gjøres kutt overalt. Energisluk må tettes, og fossil energi må erstattes med grønne alternativer. Teknologi har bidratt til situasjonen vi er i i dag. Da er det også passende at teknologi kan være med på å hjelpe oss ut av den.

Transport og produksjon er to opplagte kilder til utslipp. Men en mindre omtalt kilde til unødvendig forbruk er bygg – en sektor som står for hele 40 prosent av energibruken i Norge. Å Insite, en del av Å Energi, har spesialisert seg på energidata – selve informasjonsgrunnlaget som gjør det mulig å redusere forbruket i den grad vi er nødt til.

Å Insite

Visjonen til Å Insite er å bidra til at alle industri- og næringsbygg blir energieffektive. For å få til det, må vi fjerne flaskehalsene som bremser skaleringen av energieffektiviserende løsninger.

Næringsbygg har stort potensial for energisparing

Et typisk næringsbygg kan, med riktige tiltak, kutte opptil halvparten av energiforbruket sitt. I Norge står byggene for en stor andel av det totale energiforbruket. Da sier det seg selv at tiltak her kan gjøre et kraftig innhugg i det nasjonale energiforbruket. Til tross for dette er energisparende teknologi i næringsbygg ikke særlig utbredt. Hvorfor ikke?

– Én utfordring er eier/leier-problematikken, i at kostnaden ofte legges på byggeier, mens gevinsten ligger hos leietaker, forklarer Vennemoe.

– En annen er at nye teknologiske løsninger ikke fungerer av seg selv. Du må ha solid data i bunn, og dette har til nå vært utilgjengelig uten høye, uforutsigbare etableringskostnader, som har holdt mange utenfor.

Foto: Eduardo Alvarado/ Unsplash

Visjonen hans er å bidra til at alle næringsbygg blir energieffektive. Ny teknologi som tar i bruk kunstig intelligens og maskinlære forventes å revolusjonere måten bygg driftes på, og har et enormt potensial når det gjelder energioptimalisering. Men uten et solid og korrekt datagrunnlag har ikke teknologien noe å jobbe med. Det er her Å Insite kommer inn i bildet.

Vil gjøre energidata tilgjengelig for alle

Å Insite leverer energidata som en tjeneste: Fra kartlegging i bygg og implementering av nødvendig hardware, til vedlikehold og kontinuerlig datavask. Dataene tilgjengeliggjøres via et API, så de kan benyttes på tvers av ulike løsninger og programvarer – uavhengig av om de skal brukes til bærekraftsrapportering, energiledelse eller automasjon og styring.

– Vi leverer kun dataene, ikke softwaretjenestene, understreker Vennemoe.

I eldre bygg betyr det å sanke og konkretisere data fra eksisterende målepunkter, i tillegg til å installere ny hardware for å supplere med ytterligere innsikt. I nybygg betyr det hovedsakelig å kvalitetssikre og sile en overflod av informasjon, som uten riktig verifisering og kontrollering kan romme mange feil.

Kontinuerlig feilsøking er også et viktig element, ettersom små glipp kan få kostbare følgefeil.

– Feil oppstår hele tiden, både via mennesker og utstyret de bruker. Mange av disse går helt uoppdaget, og kan være en kilde til energisløsing i seg selv. Når vi håndterer alt fra ende til ende, betyr det at vi tar ansvar for å avdekke og korrigere så mange feil som mulig, sier Vennemoe.

Å Insite dekker også uforutsigbare kostnader knyttet til vedlikehold av hardware. Håpet er at ved å minimere risikoen knyttet til innsanking av selve grunnlagsdataene, vil flere næringsbygg ta de grepene som kreves for å lette på miljøavtrykket sitt.

Energidata for industri og -næringsbygg

Vi har spesialisert oss på energidata sånn at du slipper

Next article