Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Mineralutvinning med verdi i en større sammenheng
Sponset

I Sunnfjord er Nordic Mining i ferd med å starte opp mineralproduksjon på Engebø. Virksomheten blir en hjørnesteinsbedrift som vil gi eksportinntekter i minst 40 år med et klimaavtrykk i verdensklasse.

Mineralproduksjonen på Engebø starter opp i år etter mange års utvikling. Planleggingen startet allerede i 2007 og har omfattet grundige konsekvensanalyser, utredninger og høringer for å imøtekomme strenge miljøkrav.

– Vi skal utvinne rutil og granat. Rutil er et mineral som brukes til produksjon av titan, som benyttes i fly og implantater samt som miljøvennlig pigment i blant annet maling. Granat er et mineral som benyttes i vannjetskjæring og sandblåsing. Granat er hardt og tungt. Mineralet blir foret inn i en høytrykksspyler hvor vannstrålen blir til en sag som skjærer harde materialer som stål effektivt og presist, forklarer Kenneth Nakken Angedal, daglig leder for Engebøprosjektet.

Kenneth Nakken Angedal

Daglig leder for Engebøprosjektet

På Engebø er selskapet sammen med underleverandører på oppløpssiden for å klargjøre anlegget for oppstart. De siste maskinene er tatt imot og monteres.

– Samtidig er vi i gang med rekruttering av rundt 110 ansatte som skal jobbe hos oss og våre underleverandører. Nordic Minings mineralvirksomhet på Engebø blir en viktig hjørnesteinsbedrift for lokalsamfunnet, fortsetter Nakken Angedal.

Ivar S. Fossum, som er Nordic Minings administrerende direktør, tilføyer:

– Produksjonen vil vare i mer enn 40 år og er derfor en langsiktig satsning som gir store lokale og regionale ringvirkninger. Etter oppstartsperioden kommer vi opp i et årlig produksjonsvolum på 35 000 tonn rutil og 200 000 tonn granat. Hele produksjonen for de første fem årene er allerede solgt til eksport, derfor er dette også bra for norsk økonomi.

Ivar S. Fossum

Administrerende direktør i Nordic Mining

Dette er Nordic Mining

Nordic Mining ASA ble etablert i 2006 og notert på Oslo Børs i 2007 (EN Expand:NOM). Selskapets mål er å skape ny langsiktig mineralindustri i Norden med hovedfokus på høyverdige industrimineraler som samfunnet har behov for i dag og som det forventes økt etterspørsel etter i fremtiden. Selskapet har hovedkontor i Oslo, mens utvinningen av mineraler skjer i Sunnfjord hvor datterselskapet Engebø Rutile and Garnet AS er i ferd med å etablere ny mineralvirksomhet for utvinning av rutil og granat. Nordic Mining har i tillegg rettigheter til andre mineralprosjekter, deriblant undersøkelsesrett til en kvartsforekomst i Kvinnherad kommune og patenterte rettigheter for ny teknologi for fremstilling av alumina.

Les mer på nordicmining.com

I tråd med Europeiske strategier

– Det er mange grunner til at utvinning av mineraler bør skje her hjemme slik at vi ikke blir helt avhengige av import fra andre områder i verden. Dette er også noe man jobber aktivt med i Europa, sier Fossum.

Han sikter til EU-forordningen Critical Raw Materials Act, eller CRMA, hvis formål er å redusere EUs avhengighet av importerte mineraler ved å øke lokal produksjon, fremme resirkulering, og sikre gjennomsiktighet i verdikjeden. Lovverket, som også påvirker Norge, er blant annet vedtatt for å redusere geopolitisk risiko og sikre tilgang på kritiske mineraler.

– EUs mineralpolitikk har vært en viktig drivkraft for etableringen av Nordic Mining og for strategiene våre. Norge har naturgitte forhold med spennende geologi med stort mangfold av bergarter og mineraler, samt en lang isfri kyst som gjør tilgang og utskiping enkelt. Evig tilgjengelig grønn energi gjennom vannkraften, og ikke minst sterke metallurgiske miljøer i Norge, gjør at det ligger store muligheter i norsk mineralutvinning, tilføyer han.

Et klimaprosjekt i verdensklasse

De naturgitte forholdene med hensyn til geologi, isfri kyst og tilgang til grønn energi er avgjørende i Engebøprosjektet:

– På Engebø har vi satt oss svært ambisiøse mål innen naturmangfold på land og til havs, blant annet i forbindelse med forvaltningen av vannressursene. Produksjonsmetodene og de naturgitte forholdene medfører at titanutvinningen vår er i verdensklasse når det kommer til lavt klimaavtrykk, avslutter Ivar S. Fossum.

Engebøprosjektet –om sjødeponiet

Av Tom Backe

Next article