Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Målet er at betongbransjen skal bli karbonnøytral innen 2030
Sponset

Betongbransjen har i flere år arbeidet for å få ned miljøfotavtrykket av betong. For å forsterke dette, arbeides det nå med en rekke prosjekter som vil føre til betydelig forbedring, sier Geir Frantzen. Han er daglig leder i Betongklyngen N3C (Norwegian Cold Concrete Cluster), en ARENA-klynge som representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen.

Frantzen trekker spesielt frem at betong er verdens mest brukte bygningsmateriale som vi er helt avhengige av for å bygge byer og samfunn.

Geir Frantzen

Daglig leder, Betongklyngen N3C (Norwegian Cold Concrete Cluster)

– Betongen er sterk slik at bygningene kan stå lenge. Betongen brenner ikke, den har gode lydisolerende egenskaper, og gir arkitekter og ingeniører muligheter til å lage konstruksjoner med mange spennende arkitektoniske løsninger. I tillegg er betong som bygningsmateriale et kortreist produkt, og betongindustrien er en viktig næring i Norge. Men vi er samtidig klar over at CO2-utslippene må reduseres, og derfor jobber bransjen med flere konkrete prosjekter for å bli grønnere, fortsetter han.

Karbonfangst og lagring

I Brevik er Norcem i gang med byggingen av en fullskala anlegg for karbonfangst. Anlegget skal ferdigstilles i 2024 og inngår i det norske «Langskip»-prosjektet som ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor. Enkelt forklart skal røykgassen fra produksjonen samles opp og pumpes ned i tomme oljereservoarer i Nordsjøen.

Foto: Arktiske universitet

– Dette prosjektet vil gjøre selve sementproduksjonen tilnærmet karbonnøytral. Derfor er dette et prosjekt som virkelig monner når det kommer til klimagassutslipp, sier Frantzen.

Resirkulering og gjenvinning

I Betongklyngen jobbes det også parallelt med flere prosjekter der målet er å gjenvinne betong. En vanlig metode er å knuse den gamle betongen, ta ut armeringen, og benytte den som tilsetning i ny betong. I dag kan man maks bruke 30 prosent gammel betong i fersk ny betong, men i Betongklyngen tror man at potensialet er 100 prosent.

Betong er et fantastisk bygningsmateriale som har mange fordeler, og det er umulig å se for seg en verden uten betong.

– Et av medlemmene våre, Sateba Norway på Hønefoss, er storprodusent av jernbanesviller i betong. De er i gang med et spennende prosjekt der de skal bruke gamle jernbanesviller som innsatsfaktor for å lage nye. Oppdragsgiveren er Bane NOR, som skal skifte ut over en million sviller på Nordlandsbanen i løpet av de neste 15 årene. Dermed blir dette tidenes største utskifting av jernbanesviller i Norge.

Gjenbruk

Betongklyngen er også i gang med flere prosjekter som går på ulike måter å gjenbruke betong på. Konstruksjoner med hulldekker mener de for eksempel egner seg spesielt godt for gjenbruk. Et virkelig stort prosjekt som klyngen arbeider med er  «Ny by – ny flyplass» i Bodø. Der skal den gamle flyplassen flyttes og gi plass til en helt ny bydel. Betongen fra den gamle flyplassen skal gjenbrukes.

Foto: Betongklyngen

– Dette er et pilotprosjekt (Circulus) som vi har bidratt til å initiere. Prosjektet ledes av UiT, Norges arktiske universitet og SINTEF, med finansiell støtte fra Forskningsrådet. I dette prosjektet er flere av betongklyngens industripartnere involvert. Det er snakk om enorme mengder med betong, og målet er å gjenbruke hele 70 prosent, tilføyer han.

Behov for samarbeid

– Betong er et fantastisk bygningsmateriale som har mange fordeler, og det er umulig å se for seg en verden uten betong. Betongbransjen er veldig bevisste, de ønsker endring og arbeider med mange konkrete prosjekter som vil bidra til ytterligere utslippsreduksjoner. Betongklyngen N3C er en nasjonal innovasjonsarena som gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling skal bidra til en karbonnøytral betongbransje. Vi har strukturert arbeidet vårt i flere fokusområder:

  • Gjenvinning og gjenbruk
  • Rehabilitering
  • Fremtidens betong og betongkonstruksjoner
  • Helårsbygging
  • Digitalisering/robotisering

– Felles for alle fokusområdene er bærekraftsmålene og ønsket om å redusere CO2-avtrykket ytterligere. Dersom vi lykkes med å samle hele bransjen i en slik felles innovasjonsarena, er jeg helt sikker på at vi kommer til å oppnå målet om at betongbransjen skal bli klimanøytral innen 2030, avslutter Frantzen.

Les mer om Betongklyngen N3C (Norwegian Cold Concrete Cluster) her!

Journalist: Tom Backe

Next article