Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Leder veien til fremtidens materialer: – Dette er en naturlig del av det grønne skiftet
Sponset

Future Materials katapult-senter ønsker å veilede bedrifter til riktig valg og bruk av materialer – innen både produksjon og resirkulering.

– Det har lenge vært et gap, og behov for hjelp, i stadiet mellom laboratorium og full produksjon, sier Aslaug Hagestad Nag, daglig leder i Future Materials katapult-senter.

Aslaug Hagestad Nag

Daglig leder, Future Materials katapult-senter

Her fungerer Future Materials katapult-senter som kompetansepartner for valg, testing, og utvikling av materialer og produksjonsteknologi.

– Det er veldig mange muligheter innen materialvalg, og ved hjelp av industriens infrastruktur, kan vi tilby bistand i å finne riktig materiale til riktig bruk.

Future Materials tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer til din bedrifts neste produkter. Les mer her!

I denne prosessen inngår det alt fra testing, knusing, smelting, samt evaluering av livsløp og resirkuleringsmuligheter.

– Det kan være utrolig utfordrende, og nesten umulig, for mindre bedrifter å gå gjennom denne prosessen uten ekstern hjelp, og det er her vi ønsker å bidra.

Vi må lage produkter som er mer holdbare og har lengre levetid. Dette er noe av det mest økonomiske og bærekraftige vi kan gjøre. Her kommer materialvalg og produksjonsmetode inn som en viktig komponent.

Del av det grønne skiftet  

Dette er en naturlig del av det grønne skiftet, og vi kan ikke fortsette å bruke jordens ressurser slik vi har gjort til nå, understreker Nag.

Hos så mye som 90,7 prosent av alle tingene som blir produsert i verden, blir materialene kun brukt én gang før det brennes eller havner på deponi, opplyser hun.

– Hvis alt som produseres har denne trenden, vil alle ressursene til slutt bli brukt opp.   

Nag viser til avfallspyramiden i sirkulær økonomi, og forklarer hvordan riktig materialvalg kan begrense både ressursbruk og avfallsmengde.

– Vi må lage produkter som er mer holdbare og har lengre levetid. Dette er noe av det mest økonomiske og bærekraftige vi kan gjøre. Her kommer materialvalg og produksjonsmetode inn som en viktig komponent.

Bred erfaring  

Future Materials katapult-senter har allerede bistått et mangfold av norske bedrifter i søken etter riktig valg og håndtering av materialer. I tillegg har de kapasitet til å bidra til testing. Herunder ligger blant annet akselerert testing i klimakammer, hvor bedrifter undersøker om materialene kan tåle tidens tann i vær, vind og temperatur.

– Vi har også kompetansen og infrastrukturen for å teste materialer i ny batteriteknologi, og metoder for resirkulering av brukte batterier.

På Future Materials er materialet i sentrum. Les mer her!

Nag trekker videre frem Naomi – en silikontallerken for barn, produsert av No 1 Products. Ved hjelp av Future Materials katapult-senter fikk det norske selskapet tilgang til kompetanse hos den franske delen av Elkem, som er verdens fremste silikonprodusent. Dette resulterte i et produkt som er trygt for barn, slitesterkt og godt for miljøet.

Videre vil fremtidens materialutnyttelse i stor grad handle om å begrense bruken av plast til engangsbruk, forklarer Nag. Her har den norske bedriften Looping utviklet en slitesterk presenning til emballasjebruk, som tåler rengjøring ved høye temperaturer – også med bistand fra Norner og Future Materials katapult-senter.

Avfallspyramiden i sirkulærøkonomi. Riktig materialvalg kan begrense både ressursbruk og avfallsmengde.

Dobbel miljøgevinst

Nag vil også trekke frem konseptet med «Local loop», hvor Future Materials katapult-senter har knyttet sammen flere lokale aktører til en resirkulerings-sløyfe. Et eksempel på dette er veksthusnæringen i Rogaland som tidligere leverte en stor mengde plastavfall til forbrenning. Future Materials katapult-senter koblet dem med IVAR, som tar imot plasten og omdanner denne til granulat. Bryne Plast tar deretter imot granulatet, og bruker dette som råstoff til nye produkter.

– Visse tiltak gir også en dobbel miljøgevinst. Dette gjelder eksempelvis i produksjon av solcellepanel, som gir store mengder avfall i form av sagspon. Så mye som 40 prosent av silisiumet har tradisjonelt sett havnet på deponi. ReSiTec, en av Future Materials katapult-senters partnere, mottar i dag silisium-avfall fra Europa og Asia, som etter bearbeiding blir silisiumpulver til andre industrier. Her sparer man også energien som ville gått til produksjon av nytt silisium – faktisk så mye som tilsvarende forbruket til 300 husstander årlig, forklarer Nag.

– Riktig materialvalg- og håndtering er noe av det viktigste for å gjøre dagens industri mer bærekraftig. Mange bedrifter har i dag et stort forbedringspotensial her, og det vil vi gjerne hjelpe til med, sier Nag avslutningsvis.

Fakta

Future Materials katapult-senter er et av fem katapult-sentre i «Norsk Katapult». Dette er en ordning under Siva med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk for å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere.

Future Materials katapult-senters partnere er Arendals Fossekompani, Elkem, Mechatronics Innovation Lab (MIL), Norner, ReSiTec og Universitetet i Agder.

Les mer om Future Materials her!

Journalist: Morten Risberg

Next article