Home » Grønn omstilling » Konseptet som kan revolusjonere shippingbransjen
Sponset

Omtrent tre prosent av verdens klimautslipp kan direkte knyttes til shippingbransjen. Grønne korridorer kan bli en av de viktigste ingrediensene for å kutte utslippene fra sektoren.

Varehandelen til sjøs står for 80 prosent av all vareforflytting globalt. Daglig seiler massive cargoskip fra Australia til Japan, fra Europa til Asia og Kina til USA. Felles for disse rutene er at der er blant verdens mest trafikkerte og er essensielle for at den globale økonomien skal gå rundt. En annen likhet er at de alle vurderes til å bli verdens første grønne korridor. Men hva er en grønn korridor?

– Grønne korridorer er et konsept som vil samle havner, rederier, myndigheter, energiprodusenter, verft og logistikk til å etablere grønne knutepunkter for shippingindustrien. Målet er å ha to grønne havner i hver ende av en handelsrute, slik at nye null- og lav-utslippsskip skal kunne seile de mest trafikkerte strekningene i verden, forteller Erik Giercksky.

Erik Giercksky

En av lederne i Ocean Stewardship Coalition i UN Global Compact

Han er en av lederne i Ocean Stewardship Coalition i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. En av nordmannens kjernesaker er å etablere grønne punkter, havner og korridorer verden over slik at shipping fremdeles vil være den beste måten å fasilitere handel på. Han erkjenner dog at bransjen er en vei å gå.

– Først må det være enighet mellom to havner for å etablere bunkringsmuligheter og enn så lenge finnes det ikke nok grønt drivstoff – selv om produksjonen er på vei opp. Den største begrensningen er at “alle” industrier må bli fornybare og karbonnøytrale, og dermed ser alle etter den samme energien. Globalt har vi allerede et energiunderskudd, så utbyggingen av energiinfrastruktur må skje raskt, sier han.

Norge kan lede an

I Norge er vi vant til å være i front på energi og shipping. Giercksky mener vi er i ferd med å havne bakpå, selv om vi har alle forutsetninger for å komme i front.

– Norge har naturressursene og midlene til å bygge ut fornybar energi, vi har kompetansen til å bygge fremtidens handelsflåte og vi kan legge til rette for mange grønne eventyr fremover, sier han, før han trekker frem et område vi faktisk er i front på:

– Vi leder an på kortdistansetransport med el-skip i flere deler av landet. Vellykkede fergesamband og prosjekter som Yara Birkeland er på mange måter eksempler på hvordan grønn shipping kan se ut på et globalt nivå i fremtiden, poengterer han.

Hvem blir først?

Klimaminister Espen Barth Eide var nylig samlet i Oslo med sine nordiske motparter. På agendaen var blant annet hvordan Norden kan etablere grønne korridorer innad i regionen.

– Sammen har vi ressurser og teknologi til å virkelig gå foran med et prosjekt som kan vise potensialet for grønn skipsfart til hele verden, sa den norske klimaministeren Espen Barth Eide ifølge en pressemelding fra Nordisk Ministerråd.

Ministrene har satt av 1 million DKK til et pilot-prosjekt som skal identifisere samarbeidspartnere for å etablere grønne korridorer innenfor skipsfartsindustrien i Norden.

Men hvor tror Erik Giercksky at den første norske grønne havnen dukker opp?

– Med tanke på hvordan Yara jobber med autonome og grønne skip tror jeg Grenland havn ved Brevik blir Norges første grønne havn, svarer han.

Tekst: UN Global Compact

Neste artikkel