Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Hydrogen gir utslippskutt og verdiskaping i hele landet
Grønn omstilling

Hydrogen gir utslippskutt og verdiskaping i hele landet

GreenH sitt hydrogenproduksjonsanlegg i Bodø som skal levere hydrogen til Torhatten Nord sine ferjer. Foto: Norsk Hydrogenforum

Hvis vi skal nå klimamålene, er det ingen vei utenom hydrogen. Nå tas investeringsbeslutningene i Europa og globalt. Dette er en unik mulighet for Norge til å videreføre sin rolle som energinasjon og ta en ledende posisjon som teknologileverandør, skriver generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Det blir stadig tydeligere at omstillingen til lavutslippssamfunnet går for sakte, og elektrifisering og batterier vil ikke kunne gjøre jobben alene. Store utslippskutt må tas i kraftkrevende industri, skipsfart, tungtransport, bygg og anlegg og luftfart. Det må skje ved hjelp av hydrogen.

Verdens første hydrogenferje, MF Hydra, har vært i drift i et år og vist at Norge kan gå i front i maritim sektor. I 2026 skal Vestfjorden-ferjene, bygget av Myklebust verft for Torghatten Nord, over på hydrogen produsert i Bodø av GreenH, og norske rederier har annonsert en rekke nye hydrogen- og ammoniakkskip. Skipene bidrar til å videreutvikle den norske maritime verdikjeden og posisjonerer leverandørindustrien for eksport av teknologi og tjenester til et globalt marked i rask utvikling.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

Søker nasjonale kunder

I industrien har Veidekke begynt innfasingen av hydrogen til asfaltproduksjon, og Yara, Celsa og Ineos Tyssedal planlegger å erstatte kull og naturgass med hydrogen i stor skala. Vinteren 2023 ble Europas første nullutslipps byggeplass med hydrogen demonstrert i Oslo. Nylig annonserte Man Truck & Bus at de skal levere 100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025. Avinor og SAS har dessuten etablert et samarbeid med flyprodusenten Airbus om hydrogen i luftfarten.

I Norge produseres og forbrukes i dag 225.000 tonn fossilt hydrogen produsert fra naturgass. Fremover må hydrogenet produseres med svært lave eller ingen utslipp. Fornybart hydrogen produseres ved å benytte strøm til å spalte vann, såkalt elektrolyse. Lavkarbon hydrogen produseres ved å fange og lagre CO2 fra naturgassen. Norsk Hydrogenforum har kartlagt 59 planer for hydrogenproduksjon i Norge. De fleste søker nasjonale kunder som har behov for å redusere sine utslipp, men flere ser også til europeiske markeder.

Besitter verdensledende kompetanse

EU skal importere ti millioner tonn hydrogen innen 2030 og vil akselerere sin hydrogensatsing utover 2030-tallet. Ved å bygge et hydrogenrør til Tyskland kan Norge videreføre sin rolle som energinasjon, samtidig som vi bidrar til å sikre Europas energiforsyning.

Norge var først ute med produksjon av ammoniakk ved elektrolyse på Rjukan i 1929. I dag besitter vi verdensledende kompetanse innen elektrolysører, brenselceller, lagringstanker, skipsfart, undervannslagring, karbonfangst og sikker produksjon. Norske forskningsinstitusjoner leder noen av Europas største forskningsprosjekter for hydrogen. IEA anslår at verdens totale hydrogenkonsum øker fra 95 til 150 millioner tonn i 2030. En norsk satsing på hydrogen vil bidra til at norsk industri kan levere løsninger til et globalt marked. Slik sikrer vi både utslippskutt og verdiskaping i hele landet.

Next article