Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Hybridløsninger i skipsfremdrift skal bidra til å nå utslippsmålene
Sponset

Ved Nord Universitetet forskes det på å kombinere vindassistert fremdrift og fossilt drivstoff i skipsnæringen.

– Vi ønsker å assistere rederier og bedrifter med å avkarbonisere driften, og på den måten komme et steg nærmere utslippsmålene, sier Roberto Hermann ved Centre for High North Logistics, Nord Universitet.

Maritim shipping baserer seg foreløpig hovedsakelig på fossile drivstoff, og bidrar dermed til betydelig forurensning, både til lokale, helseskadelige utslipp, samt CO2-utslipp som forårsaker klimaendringer og global oppvarming.

Roberto Hermann

Centre for High North Logistics

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Les mer her.

Senke utslipp med avkarbonisering

Målet til den globale shipping-bransjen er derfor å senke utslippene så raskt som mulig, og i hvert fall til 50 prosent innen 2050 – sammenlignet med utslippene i 2008, forklarer Hermann.

– Shippingselskap har derfor ansvar for å designe løsninger for avkarbonisering av flåten innen denne tidshorisonten. Men like viktig er det å finne tekniske løsninger på kort sikt som hurtig kan takle problemene knyttet til luftforurensning – i form av CO2, svoveldioksid og nitrogenoksider.

Hjulpet av vinden

Her kan moderne vindteknologi være en del av løsningen, mener Hermann, som tar del i et større forskningsprosjekt kalt WASP (Wind Assisted Ship Propulsion) fra Interreg North Sea Region Program, som er finansiert av både EU og norske myndigheter, søker å utvikle fremme vindbasert fremdrift i shipping- næringen.

– Det finnes en rekke teknologiske løsninger – rotorer, seil, suction wings og kits – som kan bidra til en betydelig andel av drivkraften som kreves. Slik vindassistert drivkraft kan kombineres med ordinær, fossildrevet drivkrat, samt med andre energibesparende teknologier – EST, forklarer Hermann.

Positive konsekvenser

I tillegg til å bidra til nå klimamålene, har energisparende teknologier flere positive virkninger for selskapene som tar de i bruk, beskriver han videre. Blant annet kan de redusere drivstoffkostnadene. De kan også bidra til å skape en grønnere profil for selskapene, som utgjør en fordel i markedsføringssammenheng.

I tillegg kan en senkning av helseskadelige utslipp føre til økonomiske besparelser for samfunnene som blir påvirket av fosfor og nitrogenoksid-utslipp.

Les mer på nord.no.

Av Morten Risberg

Next article