Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Hvordan kan arkitekter bidra til det grønne skiftet?
Grønn omstilling

Hvordan kan arkitekter bidra til det grønne skiftet?

Foto: Tommy Ellingsen

Arkitektens rolle i det grønne skifte er viktig. Kommunikasjonssjef Annicken Vargel har snakket med arkitektenes landsforbund fagsjef Camilla Moneta, og spurte dem hva de mener skal til for å klare det grønne skifte.

– For å kutte klimautslipp og få til grønn omstilling kommer vi ikke unna byggebransjen – og arkitekter, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund.

­– Jeg vil trekke frem tre hovedpunkter: Det handler om hvordan vi skal tilrettelegge bygningsmassen for å bli mer energivennlig, hvordan vi skal gjenbruke flere av de bygningene som finnes – og beskyttelse av naturmangfold. Vi gir myndighetene innspill til hvordan byggebransjen kan bli grønnere, og vi formidler kunnskap. Gjennom rådgiving, kurs, foredrag og kronikker forsøker vi å øke kompetansen hos arkitekter og andre i byggebransjen. Det er viktig å løfte fram inspirerende og innovative prosjekter, som bygg som produserer energi framfor å bare bruke, sier Moneta og viser til Powerhouse-prosjektene i Sandvika, Trondheim, Drøbak og i Porsgrunn.

Ombruk og gjenbruk

– Og nå er sirkulærøkonomi det store temaet også i vår bransje. Det kommer det også flere eksempler på ombruk, gjenbruk og rehabilitering av bygg og materialer. Det er ressursbesparende, som igjen gir mindre utslipp. Vi må snakke om de prosjektene som ligger i forkant, og vise dem fram, og slik inspirere til at andre synes at slike prosjekter er interessante å jobbe med.

– Blir folk inspirert?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tro i hvert fall at det blant arkitekter oppleves som inspirerende å se prosjekter som har brukt andre løsninger enn man selv kjenner til. Å få vanlige folk inspirert er jo også en kommunikasjonsjobb – vi må nok forklare i enda større grad hvorfor arkitektur blir som den blir og ser ut som den gjør.

Nytt utseende på byggene

Energieffektive bygg og drastisk reduksjon i totale klimagassutslipp, vil påvirke byggs utseende.

– Vi må venne oss til at bygg skal se annerledes ut. Det kan komme i konflikt med mange folks mer tradisjonelle syn på hva som er god arkitektur, med hvordan de er vant med å se arkitektur rundt seg.

– Hvilke endringer er det snakk om?

– Det kan være at fasader får flere solcellepaneler. At man får bygg med skrå form som skal respondere på solvinkel. Når det gjelder gjenbruk og ombruk av materialer og bygg, kan det føre til en annen estetikk som vi ikke er så vant med i nybygg – med blanding av gammelt og nytt, mindre polerte overflater, som vi kjenner fra interiøret i prisbelønte Sentralen i Oslo.

Overraskende estetikk

– Det er mer synlige føringer, man bygger ikke alt inn, lar noe gammelt være synlig og unngår å dekke det med nye materialer. Andre steder bruker man brukte fasadeplater fra ulike bygg, kapper i nye formater, setter sammen på nye måter, som det mye omtalte og banebrytende ombruksprosjektet KA 13 i Oslo.  Arkitekter tenker wow dette var utrolig interessant, og ser de visuelle kvalitetene i dette  – men for mange er det en estetikk som umiddelbart kan være litt overraskende. Det kan ta litt tid å venne seg til, som det ofte er før nye ting setter seg.

Neste år arrangerer Arkitektforbundet Arkitekturdagen, i forbindelse med Oslo arkitekturtriennale. Tema for neste års triennale er nabolag, hvor sosial bærekraft er en viktig faktor. Den sosiale bærekraften er også viktig for det grønne skifte, og innebærer at folk trives i omgivelsene, at de føler seg inkludert, trygge, at stedet er tilgjengelig for alle og at man føler at man har påvirkning. At arkitekturen og uterommet åpner for deltagelse og bidrar til mangfold av mennesker og aktiviteter.

Tekst: Arkitektenes landsforbund

Next article