Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Hjelper virksomheter å oppfylle bærekraftsmål
Sponset

På hvilken måte kan virksomheter tilpasse seg stadig voksende krav og forventninger til bærekraft? Erik Midtbø Kvamme fra Inventura forklarer hvordan de hjelper offentlige og private virksomheter å lykkes.

– Bærekraft som fagfelt er et område i rivende utvikling, noe som selvfølgelig også treffer våre kunder som jobber med innkjøp og leverandørstyring.

Med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim er Inventura det største norske kompetansemiljøet innen innkjøp og innkjøpsdrevne verdikjeder, og leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer. Med rundt 120 konsulenter med bakgrunn fra blant annet økonomi, jus og ingeniørfag, har Inventura solid faglig kompetanse – også innen bærekraft.

– Hos Inventura er bærekraft et viktig satsningsområde og vi har etablert en faggruppe for bærekraft som sørger for at vi ligger i forkant av utviklingen, sier rådgiver i selskapet Erik Midtbø Kvamme.

Kvamme, som også leder bærekraftsgruppen, jobber med problemstillinger knyttet til bærekraft hver dag. Han har derfor et godt innblikk i utfordringene som oppstår.

Erik Midtbø Kvamme

Rådgiver og leder av bærekraftsgruppen i Inventura

Viktig å stille riktige krav for å nå målene

Med åpenhetsloven, revidert miljøbestemmelse i anskaffelsesforskriften, EU-regler og forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder som bakteppe, jobber Inventura aktivt med å hjelpe virksomheter å få på plass en bærekraftig innkjøpsprosess.

– For de fleste virksomheter som forbruker mer varer og tjenester enn de selv produserer og selger, vil størsteparten av de negative effektene på klima og miljø – så vel som arbeidsforhold og menneskerettigheter – finne sted i leverandørkjeden, sier han.

Kvamme viser til at en innkjøper kan stille bærekraftskrav, både til varene og tjenestene de kjøper inn og til leverandørene de kjøper dem fra.

– Som innkjøper kan du stille krav til bærekraft i kontrakter og anbudskonkurranser. Når vi hjelper kunder med å gjennomføre bærekraftige innkjøp, må vi kartlegge både den aktuelle innkjøpskategoriens påvirkning på alt fra klima og miljø, til arbeidsvilkår og menneskerettigheter. Videre må vi vurdere hvilke strategiske mål virksomheten har satt seg innen bærekraft og hvordan det konkrete innkjøpet kan bidra til å oppnå dette målet gjennom riktige krav og kriterier i kontrakten, forklarer han.

Eksempel fra catering

Kvamme bruker et eksempel fra innkjøp av cateringtjenester for å illustrere dette.

– Skal en kunde som har satt seg mål om null-utslipp innen 2050, anskaffe cateringtjenester til sitt kontorbygg, må vi hjelpe dem å koble dette sammen på en meningsfull måte. Her vet vi at klimagassutslippene assosiert med matforbruk er svært høye, sier han.

Kvamme forklarer at det i slike tilfeller foreligger stort potensial for forbedring, som kan utnyttes gjennom en god innkjøpsprosess.

– I slike tilfeller kan vi blant annet kartlegge hvor store utslippene er i dag og hvor lave de må være for å nå null i 2050. For å oppnå dette kan kunden for eksempel stille krav til maksgrenser som 0,5 kg CO2e per porsjon som leveres av cateringleverandøren, sier Kvamme.

Overførbart til andre innkjøp

Med en slik metode kan virksomheten legge en plan for å redusere sine indirekte utslipp knyttet til matforbruk, samtidig som de oppnår en målbar klimaeffekt.

– Denne metoden kan også overføres til andre innkjøpskategorier, hvor virksomheter kan velge mer eller mindre ambisiøse tilnærminger for å oppnå gode resultater og andre miljøgevinster, sier han, og utdyper:

– Det viktigste er at innkjøper har et bevisst forhold til sine mål for grønn omstilling, hvordan deres innkjøpskategorier påvirker disse målene og til slutt at de velger riktig metode for å nå målene gjennom egnede krav og kriterier. Slik sikrer innkjøper mest mulig bærekraft per krone, avslutter han.

Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder.

Les mer på inventura.no

Av Kristian Mendoza

Next article