Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Grenland tok storeslem i kåringen av Norges mest attraktive byer 2021
Sponset

Porsgrunn og Skiens fellesprosjekt om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet har ikke gått upåaktet hen. Begge byene ble nemlig kåret til å være de mest attraktive byene i 2021 i konkurranse med 388 andre nominerte steder. Fylkesordfører Terje Riis Johansen, og ordførerne Hedda Foss Five og Robin Kåss gir oss oppskriften på hvordan og hvorfor de lyktes.

Krav og forventninger rundt grønn omstilling kommer fra alle kanter, både nasjonalt og internasjonalt. EU jobber energisk med å innfri målene som ble nedfelt i Parisavtalen, og bruker tilgangen til verdens største, integrerte marked som pressmiddel. Norske myndigheter legger føringer på hva de forventer, og forbrukerne krever produkter og tjenester som er bærekraftige, men som også innfrir moderne behov.

Vi du ha mer informasjon om arbeidet med å videreføre Bypakke Grenland, og pågående møteplasser? Les på bypakka.no.

Grenland leverer så det rekker

Tvillingbyene Porsgrunn og Skien er tydeligvis kommet langt når det kommer til bærekraftig utvikling. Noe det å få prisen for «Attraktive byer 2021» er et levende bevis på.

Juryen begrunnet sin beslutning med blant annet å si at «de tradisjonsrike industribyene Porsgrunn og Skien har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting, til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen.»

Selv svarer de tre ordførerne følgende på spørsmålet om hvorfor de tror Porsgrunn og Skien gikk av med seieren i år.

– Godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen med en god strategi over mange år. I tillegg til at man oppnår konkrete resultater i form av forskjønning og opprusting av gater og parker, attraktive boområder og bedre kollektivtilbud, sier Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.

– Alt henger sammen og gir synergi. Et godt eksempel på dette er at når vi fikk bedre jernbaneforbindelse til Porsgrunn, så fikk vi også et nytt hotell i byen. Fordi da torde noen å satse, sier Robin videre.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five sier seg helt enig.

– Når jeg har vært rundt og holdt foredrag om hvorfor vi har lyktes med bypakker så sier jeg at en av nøklene til suksess er at vi har spilt på lag med næringslivet gjennom hele prosessen.

– Nøkkelen ligger i å utvikle fremfor å avvikle når man skal snu en negativ trend, påpeker Robin Kåss videre. Man trenger ikke alltid å finne opp hjulet på nytt. Man kan også videreutvikle mye av det man allerede har.

Fylkesordfører Terje Riis Johansen oppsummerer det hele med:

– Vi har rett og slett fått ting gjort.

Men det har ikke vært enkelt å snu trenden

– Det å snu en hel region er ikke enkelt eller noe man klarer på kort tid. De første kommunale planene ble vedtatt allerede i 2013, og starten på Bypakke Grenland kom i 2014,» sier ordføreren i Skien, Hedda Foss Five.

– Det har selvsagt vært utfordrende til tider, men vi har klart å bli enig i enkeltsakene fordi vi har vært enig om målet,» sier Hedda videre.

Fylkesordfører Terje Riis Johansen sier seg enig.

– Vi har etablert gode møteplasser, og vi har hatt et kompetent sekretariat som har evnet å oppmuntre til fremdrift.

Neste skritt på veien er enda mer tog

Selv om grenlandsbyene er kommet langt, så anser de seg ikke ferdig med arbeidet.

– Vi må få på plass mer tog, nærmest roper ordføreren i Skien ut. Noe Robin Kåss nikker samtykkende til.

– Tog har nærmest en magisk påvirkning på byutvikling, skyter Robin inn.

– Det tiltrekker seg næringer og folk, og er over dobbelt så raskt som bil og buss gjennom bybåndet. Vi ønsker derfor å satse enda mer på bane fremover.

– Byvekstavtale med staten, videreføring av Bypakke Grenland og en investering på ti milliarder kroner er det som ligger av planer i den nære fremtid, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen på spørsmål om veien videre for Grenland.

Stolte ordførere

Når vi spør ordførerne hva de er mest stolte over kommer det spontant fra ordføreren i Porsgrunn:

– Det jeg er mest stolt over er at Porsgrunn har blitt landets hydrogenhovedstad, senter for karbonfangst og verdensledende på grønn industri.

Ordføreren i Skien er stille i flere sekunder før hun begeistret sier:

– Oi, da må jeg trekke frem transformasjonen av busstorget i Skien, og fornyelsen av laksetrappa og Telemarkskanalen. De bare må besøkes for å kunne beskrives.

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Hvert år deler staten ut Attraktiv by-prisen. Prisen gis til den kommunen som juryen mener har klart å gjennomføre de beste tiltakene innenfor grønn bærekraftig omstilling. Alle tre dimensjonene, økonomi, sosialt og miljø skal vektlegges, og prisen deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsministeren.

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Les mer på vtfk.no.

Av Oddvar Meyer

Next article