Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Fang energityven!
Grønn omstilling

Fang energityven!

Foto: Unsplash

Hvert år avdekkes større energityver som unødig lysbruk, PC-skjermer som står på og ventilasjonsanlegg som er i drift på tider det ikke er behov for det.

Katharina Th. Bramlsev

Daglig leder i Grønn Byggallianse

Energikrisen preger overskriftene denne høsten. Det er budkrig på energieffektiviseringstiltak i Stortinget, og regjeringen får kritikk for det som omtales som en svak satsing i statsbudsjettet for å løse energikrisen. Samtidig som dette skjer, har Grønn Byggallianse gjennomført nok en landsomfattende kampanjeperiode rettet mot byggeiere gjennom satsingen Fang energityven. Her oppfordrer vi små og store gårdeiere til å ta en helsesjekk på bygget sitt på nattestid, og vi peker på hvordan det er mulig å oppnå raske gevinster gjennom enkle og mindre kostnadskrevende energitiltak. I år gjør vi dette for tiende gang, og vi har registrert rekordhøy oppslutning.

Kan gjøre store besparelser

Gjennom Fang energityven fanger deltakerne i gjennomsnitt fem til ni kWh per kvadratmeter uten bygningsmessige tiltak. Enkeltfunn viser at en barnehagebygning kan redusere energikostnader med over 300 000 kroner kun med enkle grep som tidsstyrt ventilasjon og bedre varmestyring.

Samlet bygningsmasse står for godt over halvparten av energibruk i fastlands-Norge, og yrkesbyggene står for over 40 prosent av bygningsmassens energibruk. Våre beregninger viser at dersom alle medlemmer av Grønn Byggallianse hadde gjennomført Fang energityven, ville de til sammen ha spart mer enn 330 GWh og over en milliard kroner ved en strømpris på tre kroner per kWh. Hvis alle gårdeiere hadde gjennomført tiltaket, ville besparelsen blitt doblet.

Et viktig bidrag

Statsbudsjettet inneholder flere tiltak for økt energieffektivisering, særlig i boliger. Vi mener likevel at regjeringen må ta et enda kraftigere grep for å redusere energibruken i yrkesbygg. I et innspill til statsbudsjettet 2023 peker vi på å gjeninnføre Enovastøtte til moden teknologi, og inkludere energiledelse. Da kan tiltak settes i gang raskere. Vi mener støtten kan gis som et gunstig lån eller som et tilskudd til investeringen, og finansieres innenfor Enovas budsjettramme gjennom et tilleggsmandat til Enova. Vi anbefaler også at ordningen gjøres forutsigbar med støtte gitt faste forutsetninger, så det blir enklere for gårdeiere å søke og rapportere på bruk av midler. Vi oppfordrer til at energiledelse blir et slikt forhåndsgodkjent tiltak.

Så fang energityven – det vil bidra sterkt til å løse energikrisen og frigi konfliktfri kraft slik at vi står bedre rustet til å nå klimamålene.

Next article