Home » Grønn omstilling » Fagskole for fremtiden
Sponset

Med en fremvoksende industri innen havvind, har industrien fått et økende behov for kompetanse på en rekke nye områder. Fagskolen Rogaland er sentral i å utvikle nye utdanninger innen vind og batteri. Nå rigger skolen, med avdelinger i Stavanger, Haugesund og Egersund, seg for det grønne skiftet.

– Vi er en offentlig fagskole, eid av Rogaland fylke, som tilbyr et bredt spekter av utdanninger til studenter fra Rogaland og resten av landet. Fra før er skolen sterk på områder som vannkraft og energi-optimalisering, og nå kommer fornybar-feltet og bærekraftig utvikling for fullt. Vi ser også behov for å komme inn med helt nye fag innen omstilling i den tradisjonelle olje- og gassnæringen, som gir nye muligheter, sier avdelingsleder Øystein Førsvoll.

Øystein Førsvoll

Avdelingsleder, Fagskolen i Rogaland

– Denne omstillingen kommer til å pågå i mange år ennå, men vi ser allerede nå at behovet for ny kompetanse gjør seg gjeldende, og det skiftet er det naturlig fagskolen tar del av. Med omstillingen følger et voksende behov innen områder som mekanikk, elektro og automasjon, men anvendelsesområdene vil være nye.

Aktuelt for olje- og gassansatte

– Dessuten venter vi at mange av som allerede har det daglige virket i olje og gass, vil gå over i de nye segmentene knyttet til den grønne omstillingen. Mange er ingeniører eller har fagbrev, men med behov for å tilegne seg ny kompetanse. Det er der vi kommer inn, med emner innen både batteri, havvind og solceller, som selvfølgelig er forskjellige teknologier, men som griper i hverandre, forteller han, og fortsetter:

– Felles for dem er at de vil kreve nye basisferdigheter og ny bransjeforståelse, derfor har vi innledet et tett samarbeid med bedrifter og næringsklynger, som Norwegian Offshore Wind Cluster. Dessuten er vi, sammen med trenings-, sertifiserings- og utdanningssenteret Energy Innovation i Egerund, blitt partner i et Erasmus+-program, på området Centres of Vocational Excellence.

Førsvoll mener internasjonaliseringen alene er av betydning, fordi skolen ønsker å inngå i en større internasjonal klynge, knyttet til havvind. Vi snakker jo om en stor internasjonal industri, så for oss byr det på muligheter til å lære nye ting, se nye muligheter, og inngå nye partnerskap. Mange av disse vindturbinene kommer jo fra Tyskland og Nederland, så vi syns det er viktig å samarbeide med dem som fremstiller slike i dag. Det gir oss en unik mulighet til å få innblikk i hvordan bransjen vil utvikle seg i årene som kommer, så en del av EU-prosjektet handler om å se på kompetansebehov og utdanningsprofiler for fremtiden.

Spennende jobbmuligheter

– Vi er aktive i flere bransjeprogrammer i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, der vi tilbyr emner og kortere utdanninger tilpasset behovene i industrien. Det er et tilbud som utvikles i tett samarbeid med bedrifter og fagforeninger, og vi tar hensyn til studentenes arbeidssituasjon, ved å kombinere nettbaserte løsninger og samlinger.   

– Hva kreves for å få en plass på fagskolen?

– I utgangspunktet krever vi at studentene alt har et fagbrev eller relevant realkompetanse, som vi løfter til et høyere nivå, og det er ikke uvanlig at fagskole-studentene går over i et arbeid der de gis ingeniørtitler. Så er det også en av fagskolenes store fortrinn, at de uteksaminerte har en praktisk tilnærming til yrket, som andre må tilegne seg etter hvert.

– Siden kravene til kompetanse i arbeidslivet stadig skjerpes, har vi også håp om i fremtiden å kunne tilby muligheten for å bygge på utdanningen med en yrkesbachelor, men inntil videre vil jeg anbefale alle å svinge en tur innom fagskolenrogaland.no, og sjekke tilbudene innen vindkraft og batteri kommende høst, avslutter han.

Fagskolen Rogaland er en offentlig utdanningsinstitusjon og en ledende leverandør av utdanning og kurs innen petroleum, maritime, mekaniske, elektriske, automatiske, bygning, konstruksjon, robotisering, helse, økonomiske og administrative utdanninger.

Les mer på fagskolenrogaland.no

Av Jarle Petterson

Neste artikkel