Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Et norsk FN-senter for bærekraft
Sponset

Trondheim kommunes bærekraftssenter hjelper Trøndelag med å finne gode bærekraft-løsninger, som et levende laboratorium.

– Senterets overordnede mål er å bidra til at Norge, og norske byer og lokalsamfunn, når bærekraftsmålene, sammen med et stort nettverk av engasjerte private og akademiske aktører, inkludert COWI. Vi har tre spørsmåls-kategorier for å definere bærekraft. Den første er «Hva er bærekraft?», «Hvordan måles den?» og «Hvordan ligger vi an?», forklarer Kristian Mjøen, leder av senteret, som også er den forlengede armen av FNs Smartby-program.

Kristian Mjøe

Leder for bærekraftssenteret i Trondheim kommune

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Les mer her.

Laboratorium

– Den andre kategorien er hvordan kunnskapen inkluderes i kommunene og fylkeskommunenes «forretningsmodell», innenfor demokratiske rammer. Vi snakker om samfunns- og tjenesteutviklingen innen sektorer som skole og helse, men også mer overordnet justering i kommunenes styringssystemer, ledelse og organisering.

– Den tredje, som tar stadig større plass i arbeidet, er knyttet til bærekraftsmål 17, samarbeid for å nå målene. Det kan være vanskelig å nå alle målene på egenhånd, så senteret fungerer som levende laboratorium for deltagerne. Vi har et stort program sammen med stat, fylke og andre kommuner, som heter Trøndelag i pluss, der vi prøver å demonstrere hva dette kan bety. Dette gir seg konkret utslag i nye løsninger innen bygg og anlegg, energi og mobilitetsløsninger, altså ting som er av stor betydning for en bærekraftig utvikling, sier Mjøen.

Håp og entusiasme

Han forteller at senterets opprettelse var forankret i FN-systemet, og at litt av jobben er å bygge en bro inn i Norge, slik at kunnskap utviklet i andre medlemsland kommer Norge til del, samtidig som norskutviklet kunnskap og løsninger løftes ut.

– Det skjer mye spennende og bærekraftig utvikling i Norge, med modeller, verktøy, teknologi og kommersielle løsninger, som har stor overføringsverdi for andre land. Nå samarbeider vi med FN og et søstersenter i Genève, om opplæring innen rapportering av vekst- og verdipotensial for kommuner verden over.

– Vi har mange ambisjoner, men skulle jeg løfte frem én, måtte det være å pense bærekraft-diskusjonen over fra bærekraftig utvikling, til bærekraftig verdiskaping. For etter en vanskelig periode, får vi ingen med, uten reformer som skaper håp, entusiasme og positiv utvikling i lokalsamfunnene, og det vil vi bidra til.

Daniel Wiesenberg, markeds- og distrikssjef i COWI Trondheim forteller også at det blant annet er gjennom samarbeid som dette at man kan dele kompetanse og finne måter å gjøre bransjen vår grønnere lokalt, avslutter Wiesenberg.

Les mer på cowi.no.

Av Jarle Petterson

Next article