Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Eramet Norway får støtte til banebrytende prosjekt
Sponset

Manganlegeringsselskapet Eramet Norway har mottatt 62,1 millioner kroner fra Enova til sitt biokarbonprosjekt. Selskapet satser på å introdusere et spesialtilpasset og sertifisert biokarbon på sine smelteovner allerede i 2022.

Eramet Norway produserer manganlegeringer til den globale stålindustrien hvor legeringene bidrar til å gjøre stål fleksibelt og sterkt. Selve produksjonen er basert på fornybar energi, men fossilt koks benyttes som reduksjonsmiddel i denne prosessen.

– Våre produkter er en innsatsfaktor i stål som er nødvendig for å kunne gjennomføre det grønne skiftet, men vi må også forbedre våre egne produksjonsprosesser. En viktig del av vårt klimaveikart er å erstatte fossile reduksjonsmidler med biokarbon, sier Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway.  

Eramet Norway produserer ulike manganlegeringer ved sine smelteverk med cirka 530 ansatte i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Dersom verkene tar i bruk biokarbon i sin produksjon, kan selskapet potensielt redusere CO2-utslippene med cirka 370 000 tonn pr år.

Kåre Bjarte Bjelland

Strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway

Nyutviklet biokarbon og spesialtilpasninger

Teknologien, som pilotprosjektet baserer seg på, er utviklet i en lang rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, samt industrielle forsøk. Strategien for industriell implementering er å utvikle et spesialtilpasset biokarbon og produsere det i industrielle mengder. I dag er det ingen som benytter biokarbon i produksjonen av manganlegeringer i store ovner.

Ovnsdriften må også optimaliseres siden biokarbon har andre egenskaper enn de fossile reduksjonsmidlene som benyttes i dag. I tillegg må avgass- og rensesystemene tilpasses, men selskapet er optimistisk.

Eramet Norway har ambisiøse mål, og planen er å introdusere et nyutviklet og sertifisert biokarbon på våre smelteovner allerede i slutten av 2022. Vi må deretter gjennomføre industrielle tester, slik at vi lærer oss å produsere sikkert og stabilt med minst 40 prosent biokarbon i våre ovner, sier Bjelland.

Ønsket aktør også i fremtiden

Biokarbon er et av flere utviklingsprosjekter selskapet jobber med for at det skal være en ønsket aktør også i fremtiden. Eramet Norway etablerte allerede i 2018 «Veikart mot 2030 og 2050» med ambisiøse mål innen klima, miljø, energi og sirkulærøkonomi, og jobber tett med forskningsmiljøer for å utvikle og gjennomføre konkrete løsninger.

– Vi ønsker å være en positiv samfunnsaktør, og det er viktig for oss å være en del av løsningen. Vi er allerede i dag en av verdens reneste produsenter av manganlegering fordi vi bruker fornybar energi, har effektive produksjonsprosesser og avanserte renseanlegg, men vi skal gjøre mer. Parallelt med biokarbonprosjektet, jobber vi blant annet med utvikling av karbonfangstteknologi, hvor det planlegges installasjon av et pilotanlegg i Sauda i 2023. Vi skal holde på i minst 100 år til, og det fordrer kontinuerlig utvikling og innovative løsninger, avslutter Bjelland.

For mer informasjon, se eramet.no.
Følg oss gjerne på LinkedIn.

Tekst: Eramet

Next article