Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Energiparken der ord blir til handling
Sponset

I den bærekraftige Energiparken i Øygarden kommune, rett utenfor Bergen, jobbes det utelukkende med grønn næring. Her skal det samles selskaper som forsterker hverandre gjennom samvirke, som bruker kortreiste ressurser for å skape synergier og sirkularitet.

– Én næring kan ha overskuddsvarme eller andre biprodukter som kan nyttes i andre næringers produksjon. Andre næringer trenger ren CO2 og hydrogen for å produsere eller forbedre produkter. CO2 og hydrogen er for eksempel bestanddeler i proteinutvikling, som kan brukes til fiskeoppdrett. Fiskeoppdrett aler opp fisk, som produserer avfall. Avfallet kan en lage biogass av, sier Ronny Haufe, CEO for CCB Energy og H2 Production. CCB Energy eier grunnen i energiparken sammen med kommunen, og er utviklingsansvarlig.

– Vi ønsker å utvikle energiparken for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser og ny grønn industri for fremtiden. Vi er opptatt av at bedriftene skal forsterke hverandre og gi synergier som gjør at alle både tar ned kostnadene og risikoen for å etablere seg. Vi kan være koordinatoren som får de ulike selskapene til å snakke med hverandre, sier Haufe.

Ronny Haufe

CEO for CCB Energy og H2 Production

Handle, ikke bare snakke

CCB Energy er kjent for å være et selskap som handler. De blir beskrevet som fremoverlent og genuint opptatt av å få til ting.

– Vi våger å tenke store tanker. Det har gitt oss mange invitasjoner og innpass til mange fora, konferanser og paneldebatter, både i inn- og utland. Blant annet til verdens største konferanse om CO2. Noe som gir oss en bekreftelse på at det tenkes rett, og det er kjekt at omverden ser det. Samtidig setter vi både oss og Norge på kartet, sier Haufe.

Mange politikere, organisasjoner, interesseorganisasjoner og industri, både norske og fra andre land, har vært innom CCB Energy og energiparken i Øygarden for å lære og plukke opp ideer og inspirasjon.

– Mange har en litt ullen definisjon på hva grønn omstilling og grønn næring egentlig er. Vi føler at vi med hånden på hjertet, kan vise hva det er, sier Haufe.

Lang erfaring og bred kunnskap

Mange av bedriftene som vurderer å etablere seg i energiparken, kommer fra ulike næringer og med behov for å gjøre sine egne produkter mer klimavennlig. Parken skaper arena og muligheter for næringer som har behov for omstilling, enten disse kommer fra olje og gass eller andre næringer.

– Det er viktig med nye muligheter for å bygge opp når noe bygges ned, sier Haufe, og legger til at den lange erfaringen og brede kunnskapen en har fra olje og gassnæringen er en stor fordel i de nye grønne næringene. Kompetansen som er bygget opp er meget viktig for å kunne utvikle gode tekniske løsninger.

Helt nødvendig med grønn omstilling

Å drive med grønn næring er utfordrende. Det er krevende å skaffe finansiering og investorer for en tidligfase-industri. Det er videre stor konkurranse om ulike offentlige støttemidler som er nødvendig for en industri i utvikling.

– Vi representerer noe nytt, hvor fremtidige rammebetingelser er under utvikling, noe som er krevende. Vi prøver etter beste evne å fortelle omverden at denne grønne omstillingen er helt nødvendig samt hva som kreves. Og så er jeg helt trygg på at disse grønne næringene vil bli virkelig store. Vi kommer til å se tilbake på det og tenke: «Hvorfor i all verden brukte vi så lang tid?». Det er en tøff fødsel, men det hadde olje- og gassnæringen også. Det ble jo et eventyr, sier Haufe.

Produksjon av hydrogen med CO2-fangst

Hydrogen er en miljøvennlig energibærer, som ikke gir annet utslipp enn rent vann. H2 Production ligger i energiparken, og blir første produsent i verden av klimanøytralt hydrogen fra naturgass med integrert fangst av CO2.

– Vi produserer hydrogen fra naturgass eller biogass, mens Northern Lights, som er en norskutviklet teknologi, vil være verdens første mottaksanlegg for fanget CO2. De deponerer CO2 i egne reservoarer under havbunnen. Resultatet blir rent, klimanøytralt hydrogen, sier Haufe.

Selskaper som etablerer seg i energiparken, og som produserer eller fanger CO2, vil kunne deponere dette kortreist og til lavest mulig karbonavtrykk.

– Dette er en sweet spot for å gjøre noe med CO2 og skape sirkulære verdikjeder, sier Haufe.

Tilbyr alle typer energibærere

Komprimert hydrogen, kan brukes både på bil, trailer, båt og i industri. Det finnes også andre hydrogenbærere, som ammoniakk, metanol og kombinasjonsprodukter. Noen er bedre egnet fordi de tar mindre plass, og større lagringskapasitet, noe som er positivt med tanke på distanse og logistikk. Alle disse ulike energibærerne har ulike egenskaper og utfordringer, være seg eksplosivitet, brannfarlig og giftighet.

– Det vil være det framtidige markedet som avgjør hvilke hydrogenbærere som skal bli vinneren. Vi, med vår lokasjon, kan være med på hele verdi- og energikjeden samt tilby alle typer energibærere. Nettopp fordi vi tenker karbonavtrykk og har rett lokasjon for kortreiste løsninger. Øygarden har Norges største produksjonsanlegg for naturgass, og Norges hovedled er rett utenfor døren, sier Haufe, og legger til:

– Jeg tror at naturgass, som er en av Norges største energiressurser, og om vi klarer å ta bort CO2, vil være både den mest stabile og raskeste veien til å få storskala produksjon av rent hydrogen og hydrogene energibærere. Dette kan gi Norge og CCB Energy med H2 Production AS en viktig posisjon for å bidra til å redusere energikrisen og ikke minst tilby alternativ til fossile produkter.

Tekst: Marte Frimand

Next article