Skip to main content
Home » Grønn omstilling » En grønn omstilling må være rettferdig
Grønn omstilling

En grønn omstilling må være rettferdig

Foto: Getty Images

Forskningssenteret Include har som mål å bidra til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. For å klare dette trenger vi kunnskap om menneskene som blir berørt av omstillingen, enten det dreier seg om nye reguleringer og politiske virkemidler, teknologiske løsninger, endringer i forbruksmønster, innovasjoner i næringslivet eller grasrotinitiativer for en grønn hverdag.

Tanja Winther

Professor og leder Include, og forfatter av artikkel

Men hva kjennetegner et rettferdig samfunn, og hvordan kan vi jobbe for oppnå dette? Et av nøkkelbegrepene vi bruker i Include er sosial rettferdighet. Vi kan også snakke om miljørettferdighet når det handler om overgangen til et miljøvennlig samfunn og energirettferdighet når energi er i fokus. Disse konseptene har til felles at de tar hensyn til fordelingsaspekter: Hvem drar nytte av endringene og hvem bærer kostnadene? I tillegg handler det om hvilke grupper som blir anerkjent og hørt i prosessen: Hvilke interesser blir redegjort for og hvem blir invitert til å delta i utforming av løsninger? Og til slutt, hvem er det som bestemmer?

Vil gi kunnskap

Sosialt inkluderende prosesser er nøkkelen til å nå rettferdige, effektive og sosialt legitime løsninger. Includes visjon er ikke å gi en oppskrift for hva som utgjør en sosialt rettferdig overgang til lavutslippssamfunnet. Til syvende og sist forblir det ansvaret til politiske partier og valgte politikere på Stortinget, i fylkesting, kommunestyrer og bystyrer å vurdere ulike posisjoner, fordeler og ulemper mot hverandre og ta kunnskapsbaserte beslutninger. Include vil gi kunnskap om sosiale effekter av tiltak og prosesser knyttet til klima og miljøomstilling. Vi vil også teste og dokumentere effekten av ulike løsninger, som anbefalinger kan baseres på.

Samarbeid

Alt dette arbeidet utføres i tett dialog med våre 24 partnere i offentlig, privat og frivillig sektor. For å begynne å svare på noen av disse spørsmålene, har Include etablert 39 prosjekter som vil adressere ulike aspekter av den pågående og nødvendige overgangen til et lavutslippssamfunn. Det har vært en stor glede å merke seg at våre partnere er like ivrige som forskerne i å adressere disse utfordringene, og se etter muligheter for endring. Vi ser frem til å dele resultatene av prosjektene i tiden fremover.

Fakta

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn), partnere i Include og UiO:Energi.

Universitetet i Oslo, ved Senter for utvikling og miljø (SUM) er vert for Include.

Next article